Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

Víðtæk lífeyrisréttindi

Aðild að LH tryggir þér og fjölskyldu þinni víðtæk réttindi. Greiddur er ævilangur ellilífeyrir, makalífeyrir er ótímabundinn og greidd er örorkutrygging komi til tekjutaps auk barnalífeyris.

Spurt og svarað


Lífeyrir og reglur

Almennur lífeyristökualdur er 65 ár. Samkvæmt aðlögunarreglu eða 95 ára reglu gætir þú hafið töku lífeyris fyrr. Ekki er heimilt að vera í föstu starfi meðfram lífeyristöku.

Tegundir lífeyris

Auk ellilífeyris er greiddur makalífeyrir eftir látinn sjóðfélaga og örorkulífeyrir ef þú verður fyrir orkutapi. Barnalífeyrir er greiddur fram til 18 ára aldurs.

Meðaltals- og eftirmannsregla

Tvær meginreglur gilda um breytingar á framtíðarlífeyrisgreiðslum; að lífeyrir fylgi meðalbreytingum á launum opinberra starfsmanna eða breytingum á kjarasamningi. 

Réttindi í öðrum sjóðum

Lífeyrisgáttin er leið til að fá á einum stað upplýsingar um áunnin lífeyrisréttindi í samtryggingarsjóðum. Lífeyrisgáttina er að finna inn á sjóðfélagavef LSR.