• Upplýsingar um starfsemi á árinu 2018
    Afkoma LSR á árinu 2018

Afkoma LSR á árinu 2018

04.04.2019

Ávöxtun á verðbréfamörkuðum var sveiflukennd á árinu 2018. Talsverðar sveiflur voru á gengi innlendra og erlendra hlutabréfa og einnig á gengi íslensku krónunnar. Verðbréfamarkaðir lækkuðu skarpt í desember og hafði það eðlilega áhrif á ávöxtun LSR á árinu. Þær lækkanir sem urðu á mörkuðum í desember hafa komið til baka í upphafi ársins 2019 og gott betur.

Í þessu ljósi var afkoma ársins 2018 vel ásættanleg. Tekjur af fjárfestingum sjóðsins námu 46,1 milljarði króna. Nafnávöxtun LSR var 5,6% sem svarar til 2,1% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LSR síðustu fimm árin var 4,7%. Heildareignir LSR voru 872,8 milljarðar króna í árslok 2018.

Góð eigna- og áhættudreifing er í verðbréfasafni LSR. Í árslok 2018 voru 54,9% af eignum sjóðsins í skuldabréfum, þar af 28,2% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 23,3% í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, 12,3% í hlutabréfum, 5% í hlutdeildarskírteinum sjóða um sameiginlega fjárfestingu og 4,6% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 30,5% í árslok.

Á árinu 2018 fengu að meðaltali 23.805 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum, samtals 57,8 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 31.703 sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins á árinu, samtals að fjárhæð 33,8 milljarða króna.

Upplýsingar um einstakar deildir LSR 2018

A-deild LSR
Nafnávöxtun var 5,2% á árinu 2018 sem svarar til 1,8% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm árin var 4,8%. Heildareignir A-deildar námu 607,1 milljarði króna í lok árs 2018.

Í árslok 2018 var 59,5% af eignum A-deildar í skuldabréfum, þar af 30,4% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 20,7% í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, 11,9% í hlutabréfum, 5,3% í hlutdeildarskírteinum sjóða um sameiginlega fjárfestingu og 2,5% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 28,1% í árslok.

Á árinu 2018 fengu að meðaltali 7.177 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá A-deild, samtals 7,5 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 26.495 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu, samtals að fjárhæð 30,3 milljarða króna.

Samkvæmt tryggingafræðilegu mati voru eignir A-deildar 93,3 milljarðar króna umfram áfallnar skuldbindingar eða 18,8%. Heildarstaða A-deildar var hins vegar neikvæð um 3,5% eða sem nemur 33,9 milljörðum króna.

B-deild LSR
Nafnávöxtun var 6,5% á árinu 2018 sem svarar til 2,9% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm árin var 4,8%. Heildareignir B-deildar námu 248,9 milljörðum króna í lok árs 2018.

Verðbréfaeign deildarinnar skiptist þannig í árslok 2018 að 47,3% voru í skuldabréfum, þar af 24,6% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 28,8% í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, 13,4% í hlutabréfum, 3,9% í hlutdeildarskírteinum sjóða um sameiginlega fjárfestingu og 6,7% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 36,8% í árslok.

Á árinu 2018 fengu að meðaltali 16.431 sjóðfélagi eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá B-deild, samtals 49,9 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 2.164 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu, samtals að fjárhæð 2 milljarðar króna.

Áfallin skuldbinding B-deildar í árslok 2018 var 904,9 milljarðar og hækkaði hún um 2,2% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 474,8 milljörðum króna af skuldbindingum B-deildar með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem deildin á sjálf að standa undir eru því 430 milljarðar króna. Endurmetin hrein eign sjóðsins, að frádregnum núvirtum framtíðarkostnaði, var 246,9 milljarðar króna í árslok skv. úttektinni. Munurinn á skuldbindingum og eignum sjóðsins er á ábyrgð ríkissjóðs.

Í upphafi ársins 2018 sameinaðist Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (LH) við B-deild LSR. Við sameininguna voru eignir B-deildar LSR 228,4 milljarðar kr. og eignir LH 26,6 milljarðar kr. Áfallin skuldbinding sjóðanna við sameiningu var 885,2 milljarðar kr., þar af voru 786,9 milljarðar kr. hjá B-deild LSR og 98,3 milljarðar kr. hjá LH.

Séreign LSR
Nafnávöxtun Leiðar I var 4,5% sem svarar til 1,2% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar II var 5,3% sem svarar til 1,9% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar III, sem er bundinn innlánsreikningur, var 5,4% á síðasta ári sem svarar til 2% hreinnar raunávöxtunar. Fjárfestingarleiðir Séreignar LSR eru með mismunandi eignasamsetningu og sveiflast ávöxtun þeirra því mismikið.

Heildareignir Séreignar LSR námu 16,8 milljörðum króna í árslok 2018 og jókst hrein eign um 1,3 milljarða króna á milli ára eða 8,5%.

Verðbréfaeign Leiðar I í árslok 2018 skiptist þannig að 41,5% var í skuldabréfum, þar af 36,6% í skuldabréfasjóðum, 15,7% í innlendum hlutabréfum, 39,2% í erlendum hlutdeildarskírteinum, 1,2% í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu og 2,4% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 42,7% í árslok.

Verðbréfaeign Leiðar II um áramót var þannig að 63,1% var í skuldabréfum, þar af 55,2% í skuldabréfasjóðum, 8,3% í innlendum hlutabréfum, 21,9% í erlendum hlutdeildarskírteinum, 1,1% í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu og 5,6% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 24,3% í árslok.

Á árinu 2018 fengu að meðaltali 197 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá Séreign LSR samtals að fjárhæð 510 milljónir króna. Iðgjöld námu 1.065 milljónum króna á árinu 2018 en alls greiddu 3.044 sjóðfélagar að meðaltali iðgjald til deildarinnar á árinu.

Upplýsingar um starfsemi LSR 2018 (.pdf skjal sem opnast í nýjum glugga)