Góð ávöxtun í alþjóðlegum samanburði

24.09.2021

Reglulega kemur upp umræða um hvernig íslenskum lífeyrissjóðum gengur að ávaxta fjármuni sjóðfélaga. Í ársskýrslu LSR fyrir árið 2020 má sjá að ávöxtun sjóðsins á erlendum verðbréfamörkuðum var nokkuð umfram meðalávöxtun.

Fjárfestingar eru í eðli sínu sveiflukenndar, en LSR leggur áherslu á að kynna árangurinn hverju sinni fyrir sjóðfélögum í ársskýrslu sinni sem er aðgengileg hér á vefnum. Í síðustu ársskýrslu var fjallað um eignasafn sjóðsins og fjárfestingar í sérstökum kafla á blaðsíðum 12-23.

Avoxtun-erlendir-markadirYfirlit yfir meðalávöxtun á erlendum verðbréfamörkuðum má finna í ársskýrslu LSR.

Þar kemur m.a. fram að erlend hlutabréf og hlutdeildarskírteini skiluðu 26,9% nafnávöxtun á árinu 2020, en til samanburðar hækkaði heimsvísitala hlutabréfa (MSCI) um 21,8%. Þannig má sjá skýrt í ársskýrslunni hvernig fjárfestingarstefna LSR skilaði sjóðnum talsvert betri árangri en fjárfestar á alþjóðlegum markaði fengu að meðaltali á síðasta ári.

Í ársskýrslunni má einnig finna sambærilegan samanburð á fjárfestingum LSR á innlendum hlutabréfamarkaði og skuldabréfamarkaði við vísitölur á þessum mörkuðum.

Gott er líka að hafa í huga að allar ávöxtunartölur í ársskýrslunni eru að teknu tilliti til kostnaðar, bæði stjórnunarkostnaðar og allra fjárfestingargjalda. Þannig vísar ávöxtunin ávallt til þess beina ávinnings sem sjóðfélagar fá af fjárfestingum hverju sinni.