Óverðtryggð lán og vextir

LSR býður nú upp á óverðtryggð lán. Greiðslubyrði óverðtryggðra lána er almennt hærri en verðtryggðra lána en á móti kemur að eignamyndun er hraðari.

Breytilegir vextir eru nú 4,5%

Vextir nýrra óverðtryggðra sjóðfélagalána með breytilegum vöxtum breytast á 36 mánaða fresti samkvæmt ákvörðun LSR.

Við ákvarðanir á breytilegum óverðtryggðum vöxtum LSR er m.a. horft til samanburðarhæfra óverðtryggðra skuldabréfa á markaði, markaðsaðstæðna á hverjum tíma, vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum, breytinga á vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður, breytinga á vísitölu neysluverðs, verðbólguspár eða opinberra álaga, rekstarkostnaðar lífeyrissjóðsins í tengslum við lánveitingar, álagningar vegna útlánaáhættu, áhættumats lífeyrissjóðsins og tryggingafræðilegrar stöðu sjóðsins. 

Breytilegir vextir þýða að vextir breyst til hækkunar eða lækkunar á lánstímanum. Lántaki veit því ekki við lántöku hvaða vextir gilda út lánstímann.

Þegar vextir lána með breytilegum vöxtum eru ákveðnir eru þeir þættir sem mynda vextina metnir sjálfstætt. LSR er heimilt að breyta vöxtunum breytist þeir þættir sem vextir byggjast á og getur breyting hvers þáttar fyrir sig gefið tilefni til breytinga á vöxtunum.

LSR tekur ákvörðun um breytilega vexti samkvæmt framangreindu að jafnaði mánaðarlega. Gildandi vextir eru á hverjum tíma birtir á vef sjóðsins.

Þróun breytilegra vaxta á óverðtryggðum sjóðfélagalánum


2019 Vextir  2020 Vextir    2021Vextir 
Janúar 6,6%  Janúar 5,5%   Janúar 4,5%
Febrúar 6,6%  Febrúar 5,5%    
Mars 6,5%  6. mars5,4%   
Apríl 6,4%  26. mars 5,2%    
Maí 6,2% 
Apríl5,2%    
Júní 6,0%  4. maí5,1%   
Júlí 6,0%  25. júní4,7%   
Ágúst 6,0% Júlí4,7%   
September 5,9%  28. ágúst4,5%   
Október 5,9%  September4,5%   
Nóvember 5,7%  Október4,5%   
Desember 5,5%  Nóvember4,5%   
   Desember4,5%