Spurt og svarað

Á ég lánsrétt?

 

  • Ef þú ert virkur sjóðfélagi hjá LSR

 

Jafnframt er lánsréttur enn til staðar þrátt fyrir að sjóðfélagi sé ekki virkur ef eitt af eftirtöldum skilyrðum er uppfyllt;

 

  • Ef þú hefur einhvern tímann greitt iðgjald til LSR á sl. 5 almanaksárum
  • Ef þú hefur einhvern tímann greitt iðgjald til LSR og ekki greitt iðgjald til annars lífeyrissjóðs eftir að greiðslum til LSR lauk
  • Ef þú ert lífeyrisþegi hjá LSR og hefur greitt iðgjald til LSR a.m.k. samtals í 10 ár, þrátt fyrir að framangreind skilyrði vegna iðgjaldagreiðslna eru ekki uppfyllt
  • Ef þú ert makalífeyrisþegi og maki þinn hefði átt lánsrétt.

Get ég endurfjármagnað núverandi LSR lán þó að ég sé ekki með lánsrétt?

Já, ef þú varst með lánsrétt í tíð eldri lánareglna og eingöngu er um endurfjármögnun núverandi lána að ræða, þ.e. ekki er verið að taka viðbótarlán.

Hvernig sæki ég um lán?

Sótt er um lán á Mínum síðum á stafrænu formi og þar er einnig hægt að skila inn fylgigögnum. Innskráning á Mínar síður vegna lánsumsókna þarf að vera með rafrænum skilríkjum í síma og sömuleiðis þarf að skrifa undir með rafrænum skilríkjum í síma. Greiðslumatið fer einnig fram á stafrænu formi á Mínum síðum í tengslum við umsókn þína um lán. Ráðlagt er að nota vafrana Google Chrome eða Microsoft Edge við innskráningu á Mínar síður.

Hvernig sæki ég um endurfjármögnun?

Á sama hátt og sótt er um lán. Sjá svar við spurningunni hér að ofan, hvernig sæki ég um lán?

Hvaða gögn þurfa að fylgja lánsumsókn?

Sjá upplýsingar um fylgigögn hér.

Hvar næ ég í veðbókarvottorð?

Lífeyrissjóðurinn hefur netaðgang að veðbókarvottorðum vegna flestra eigna á landinu. Bankar, fasteignasölur og fleiri hafa sama aðgang auk þess sem öll sýslumannsembætti gefa út vottorð. Kostnað má sjá í gjaldskrá.

Hvar næ ég í fasteignamat?

LSR útvegar fasteignamat en einnig má nálgast það hjá Þjóðskrá Íslands.

Lánar LSR út á verðmat fasteignasala?

Nei. LSR lánar út á fasteignamat eða kaupverð fasteignar.

Hvar fæ ég greiðslumat?

Þú framkvæmir sjálf/sjálfur greiðslumat á Mínum síðum í tengslum við umsókn þína um lán. Greiðslumatið er einfalt í notkun og tekur stuttan tíma. Nauðsynlegt er að hafa rafræn skilríki til að geta sótt um lán um sjóðnum og til að framkvæma greiðslumatið. Rafræn skilríki er hægt að fá hjá viðskiptabanka þínum. Ef um sameiginlega lántöku er að ræða þurfa allir umsækjendur að vera með rafræn skilríki, en allir þinglýstir eigendur fasteignar þurfa að gerast lántakar. Vakin er athygli á því að kostnað við greiðslumat þarf að greiða þó að það verði ekki af lánveitingu. 

Hvenær þarf greiðslumat?

Áður en lán er veitt þarf greiðslumat. Einnig þarf greiðslumat við skuldaraskipti. Athygli er vakin á því að einnig gæti þurft greiðslumat við skilmálabreytingu.

Hvað er lánshæfismat?

Lánshæfismat er mat lánveitanda á lánshæfi lántaka um líkindi þess hvort lántaki geti efnt lánssamning. Lánshæfismat skal byggt á viðskiptasögu aðila á milli og/eða upplýsingum úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust. Samkvæmt lögum um neytendalán er lánveitanda skylt að meta lánshæfi.

Hversu hátt lán get ég fengið hjá LSR?

Hver sá sem á lánsrétt getur fengið lán hjá LSR að fjárhæð allt að kr. 50.000.000 samanlagt, enda uppfyllir lánið kröfur um veðhæfi fasteignar og lántaki stenst lánshæfis- og greiðslumat eftir því sem við á.

Er lágmark á lánsfjárhæð?

Já, lágmarksfjárhæð láns er kr. 1.000.000, enda á viðkomandi lánsrétt og lánið uppfyllir kröfur um veðhæfi fasteignar og lántaki stenst lánshæfis- og greiðslumat eftir því sem við á.

Hvernig sé ég greiðslubyrði láns?

Með lánareiknivélinni er hægt að reikna út greiðslubyrði láns.

Hvaða kröfur gerið þið um veð?

Lánað er gegn veði í íbúðarhúsnæði allt að 65% eða 70% af fasteignamati eða kaupverði. Skilyrðin fyrir 70% veðhlutfalli eru að LSR láni gegn 1. veðrétti eða að LSR láni í samfelldri veðröð frá og með 1. veðrétti. Þó er heimilt að vera með lán frá öðrum lánveitanda ef lánsfjárhæðin er innan við 10% af verðmæti fasteignar. Heildarfjárhæð lána má þó aldrei fara yfir samtölu brunabótamats og lóðarmats. Eingöngu við sérstakar aðstæður skv. mati LSR er heimilt að miða veðsetningu við verðmat löggilts fasteignasala. Hámarksfjárhæð lána hjá LSR samanlagt er kr. 50.000.000. Nánari ákvæði eru í lánareglum.

Get ég fengið lán út á lánsveð?

Nei.

Hver er lánstíminn?

Lánstími er 5 til 40 ár vegna verðtryggðra lána og 3 til 40 ár vegna óverðtryggðra lána.

Er hægt að greiða lán upp?

Já. Lán má greiða upp hvenær sem er án nokkurs kostnaðar. Einfaldast er að greiða upp lán á Mínum síðum á vef LSR en einnig er hægt að hafa samband við LSR með því að senda póst á netfangið lsr@lsr.is eða hringja í síma 510 6100.

Er hægt að greiða inn á höfuðstólinn?

Já. Greiða má inn á höfuðstólinn hvenær sem er án nokkurs kostnaðar. Einfaldast er að greiða inn á lán á Mínum síðum á vef LSR en einnig er hægt að hafa samband við LSR með því að senda póst á netfangið lsr@lsr.is eða hringja í síma 510 6100.

Er hægt að greiða inn á lán í vanskilum?

Já. Vinsamlega sendið póst á lsr@lsr.is eða hafið sambandi í síma 510 6100.

Er hægt að sækja um greiðslufrest á láni?

Já. Undir kaflanum 'Greiðslufrestur lána' má lesa nánar um það.

Veðleyfi - er hægt að taka lán hjá öðrum lánastofnunum og fara fram fyrir LSR í veðröð ?   

LSR hleypir ekki öðrum lánastofnunum fram fyrir sig í veðröð nema í þeim tilvikum þegar gefið er út skilyrt veðleyfi.  Í þeim tilvikum ábyrgist sú lánastofnun sem fer fram fyrir LSR í veðröð að greiða lán LSR að fullu með hinu nýja láni eða lánastofnunin ábyrgist að greiða að fullu lán frá annarri lánastofnun sem var fyrir framan LSR í veðröð svo að veðstaða LSR verði ekki lakari. 

Ég hef aldrei greitt í sjóðinn en er með lán hjá LSR á eigninni minni. Á ég þá rétt á láni hjá sjóðnum?

Nei.

Þarf maki minn einnig að gerast lántaki hjá sjóðnum þó hann sé ekki sjóðfélagi?

Já, en þó eingöngu í þeim tilvikum ef hann á fasteignina sem boðin er fram sem veð í heild eða hluta á móti sjóðfélaga.