A - deild LSR

Víðtæk lífeyrisréttindi

Með því að vera sjóðfélagi í A-deild LSR tryggir þú þér og fjölskyldu þinni víðtæk réttindi sem eru ævilangur ellilífeyrir, örorkutrygging komi til tekjutaps, barna- og makalífeyrir.

Spurt og svarað


Ellilífeyrir

Ellilífeyrir er greiddur ævilangt. Þegar taka hans hefst áttu þess kost að halda áfram starfi samhliða lífeyristöku. Lífeyrir greiðist að jafnaði eftirá um hver mánaðamót. Hægt er að sækja um lífeyri með rafrænum hætti á Sjóðfélagavef LSR.

Breytingar á A-deild 01.06.2017

Þann 1.6.2017 urðu breytingar á A-deild LSR þar sem tekið var upp breytt réttindakerfi með aldurstengdri réttindaávinnslu og 67 ára lífeyristökualdri.

Örorkulífeyrir

Aðild að A-deild LSR felur í sér tryggingu verðir þú fyrir orkutapi. Örorkulífeyrir er greiddur að undangengnu mati læknis á orkutapi.

Réttindi í öðrum sjóðum

Lífeyrisgáttin er leið til að fá á einum stað upplýsingar um áunnin lífeyrisréttindi í samtryggingarsjóðum. Lífeyrisgáttina er að finna inn á sjóðfélagavef LSR.