• Seljalandsfoss

Um LSR

LSR er stéttarfélagstengdur lífeyrissjóður sem tryggir sjóðfélögum sínum og fjölskyldum þeirra víðtæk réttindi.

LSR annast einnig umsýslu vegna réttinda í ESÚÍ.

Spurt og svarað


Stjórn og endurskoðendur

Fjármálaráðherra og stéttarfélög sem aðild eiga að sjóðunum tilnefna fulltrúa í stjórn. Ernst & Young endurskoðar ársreikninga en PwC annast innri endurskoðun.

Lög, samþykktir og reglur

LSR starfar eftir lögum nr. 1/1997 og almennu lífeyrissjóðalögunum nr. 129/1997. Hér finnur þú einnig samþykktir sjóðanna og ýmsar reglur er lúta bæði að starfsháttum stjórnar og starfsmanna.

Persónuverndaryfirlýsing LSR

Öflug persónuvernd er LSR kappsmál og leggjum við mikla áherslu á að virða réttindi einstaklinga og sjóðfélaga okkar og að öll meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við gildandi regluverk á hverjum tíma.

Ársskýrslur

Ársskýrslur má finna á vef sjóðsins. Í ársskýrslum má alla jafn finna almennar upplýsingar um rekstur sjóðsins, greiðslu lífeyris, eignir og ávöxtun.