Um LSR

LSR er stéttarfélagstengdur lífeyrissjóður sem tryggir sjóðfélögum sínum og fjölskyldum þeirra víðtæk réttindi.

LSR er traustur lífeyrissjóður og sjóðfélögum örugg samfylgd.

Spurt og svarað


Stjórn og endurskoðun

Fjármálaráðherra og stéttarfélög sem aðild eiga að sjóðunum tilnefna fulltrúa í stjórn. Ernst & Young endurskoðar ársreikninga en Deloitte annast innri endurskoðun.

Lög, samþykktir og reglur

LSR starfar eftir lögum nr. 1/1997 og almennu lífeyrissjóðalögunum nr. 129/1997. Hér finnur þú einnig samþykktir sjóðanna og ýmsar reglur er lúta bæði að starfsháttum stjórnar og starfsmanna.

LSR í 100 ár

LSR er elsti lífeyrissjóður landsins, en upphaf sjóðsins má rekja aftur til ársins 1919 þegar fyrsti eiginlegi lífeyrissjóðurinn varð til hér á landi. LSR fagnaði því 100 ára afmæli á árinu 2019.

Ársskýrslur

Ársskýrslur má finna á vef sjóðsins. Í ársskýrslum má alla jafn finna almennar upplýsingar um rekstur sjóðsins, greiðslu lífeyris, eignir og ávöxtun.