B-deild LSR

Víðtæk lífeyrisréttindi

Með því að vera sjóðfélagi í B-deild LSR tryggir þú þér og fjölskyldu þinni víðtæk réttindi. Ellilífeyrir er greiddur ævilangt, makalífeyrir er ótímabundinn og greidd er örorkutrygging komi til tekjutaps.

Þann 1.1.2018 sameinaðist LH - Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga B-deild LSR. 

Spurt og svarað


Lífeyrir og reglur

Þú átt rétt á töku lífeyris næsta mánuð eftir 65 ára aldur. Þeir sem ná 95 ára reglu geta hafið töku lífeyris fyrr, þó ekki fyrr en 60 ára aldri er náð. Alltaf þarf að sækja sérstaklega um lífeyri. Hægt er að sækja um lífeyri með rafrænum hætti á Sjóðfélagavef LSR.

Tegundir lífeyris

Auk ellilífeyris er greiddur makalífeyrir eftir látinn sjóðfélaga og örorkulífeyrir ef þú verður fyrir orkutapi. Barnalífeyrir er greiddur fram til 18 ára aldurs.

Meðaltals- og eftirmannsregla

Almennt fylgir lífeyrir meðalbreytingum á dagvinnulaunum opinberra starfsmanna. Þeir sem hafa val geta kosið að lífeyrir taki sömu breytingum og verða á launum fyrir lokastarf.

Réttindi í öðrum sjóðum

Lífeyrisgáttin er leið til að fá á einum stað upplýsingar um áunnin lífeyrisréttindi í samtryggingarsjóðum. Lífeyrisgáttina er að finna inn á sjóðfélagavef LSR.