Búseta erlendis

Eftirlauna- og lífeyrisþegar sem eru með lögheimili erlendis þurfa árlega að skila inn svokölluðu lífsvottorði til sjóðsins. Vottorðið þarf að vera staðfest af opinberum aðila í viðkomandi landi. Makalífeyrisþegar þurfa að skila inn lífsvottorði þar sem fram kemur hjúskaparstaða. Þessu til viðbótar þurfa örorkulífeyrisþegar að skila inn afriti af skattframtali.

Vottorðinu þarf að skila inn fyrir 28. febrúar ár hvert á meðan lögheimili er skráð erlendis. Ef vottorðinu er ekki skilað inn stöðvast greiðslur frá og með 1. apríl sama ár. Hægt er að senda sjóðnum vottorðið með hefðbundnum pósti á heimilisfang sjóðsins eða tölvupósti á netfangið lifeyrir@lsr.is.

Lífsvottorð

Lífsvottorð ásamt hjúskaparstöðu