Gjaldskrá

 Kostnaðarliður  
Lántökugjald
50.000 kr.
Tilkynningar- og greiðslugjald (án seðils)  100 kr.
Tilkynningar- og greiðslugjald (hver seðill)  275 kr.
Skjalagerð (s.s. skilmálabreytingar og veðleyfi)          2.500 kr.
Veðflutningur 2.500 kr.
Veðbandayfirlit (veðbókarvottorð)   1.200 kr.
Áritun á skilyrt veðleyfi/samþykki sem síðari veðhafi  1.000 kr.
Greiðslumat (CreditInfo)* 8.400 kr. fyrir einstaklinga og
16.700 kr. fyrir hjón/sambúðarfólk
 
Uppgreiðslugjald  0 kr. 
Þinglýsingargjald hjá sýslumanni (hvert skjal)  2.700 kr.
Sendingarkostnaður vegna þinglýsingar**  1.500 kr.

*Kostnað við greiðslumat þarf að greiða þó að ekki verði af lánveitingu.

**Ef LSR færir skjöl til þinglýsingar fyrir lántaka.

Gjöld vegna vanskila  
Áminning 500 kr.              
Lokaaðvörun  700 kr.              
Innheimtubréf  4.800 kr. auk vsk.
Greiðsluáskorun  5.000 kr. auk vsk.
Birtingarkostnaður vegna greiðsluáskorunar
(hvert skjal)
 4.000 kr. auk vsk.
Kröfulýsing  5.000 kr. auk vsk.
Nauðungarsölubeiðni***  5.000 kr. auk vsk.
Aðfararbeiðni****  5.000 kr. auk vsk.

***Vegna nauðungarsölubeiðni er fast gjald sýslumanns 40.000 kr.

****Vegna aðfararbeiðni er fast gjald sýslumanns 13.000 kr.

Greiða þarf áfallinn kostnað vegna mætinga við fullnustugerðir, en þó aldrei lægri fjárhæð en kr. 20.000 vegna framhaldsuppboða.