Séreign LSR

Rétt iðgjaldaskil


Í Séreign LSR er framlag sjóðfélaga 1% - 4% af heildarlaunum og mótframlag launagreiðanda samkvæmt kjarasamningi. Alltaf skal koma fram á skilagrein fyrir hvaða tímabil verið er að greiða.

Skila ber iðgjöldum til sjóðsins fyrir 10. dag hvers mánaðar og eigi síðar en síðasta dag hvers mánaðar ellegar reiknast dráttarvextir.

Á tímabilinu 1.1.2012 til 01.07.2014 var frádráttarbært iðgjald launþega í séreignarlífeyrissparnað lækkað úr 4% í 2% af heildarlaunum. 

Sérstaða B-deildar og LH

Sjóðfélögum í B-deild LSR og LH gefst tækifæri til þess að auka verulega lífeyrissparnað sinn með því að greiða aukalega af yfirvinnulaunum í séreignarsjóð.

Heimilt er að greiða aukalega af yfirvinnulaunum að hámarki 4% fyrir þá sjóðfélaga sem enn greiða skylduiðgjald og að hámarki 4% aukalega af heildarlaunum fyrir þá sem eru iðgjaldafríir, til að fullnýta frádrátt frá skattstofni.

Við viljum því benda á að sjóðfélagar sem verða iðgjaldafríir er heimilt að greiða það iðgjald í séreignarsjóð og auka þannig lífeyrissparnað sinn.


Vegna iðgjalda í Séreign LSR

Greiða skal iðgjöld í Séreign LSR inn á reikning:

  • 0334-26-58850
  • Kt. 421198-2259 Lífeyrissj.starfsm.rík. S-deild
  • Skilagreinar má senda á skilagreinar@lsr.is.