Spurt og svarað

Á ég lánsrétt?

 

  • Ef þú ert virkur sjóðfélagi hjá LSR. Á lánahlutanum á Mínum síðum getur þú séð hvort þú sért með lánsrétt eða ekki.

 

Jafnframt er lánsréttur enn til staðar þrátt fyrir að sjóðfélagi sé ekki virkur ef eitt af eftirtöldum skilyrðum er uppfyllt;

 

  • Ef þú hefur einhvern tímann greitt iðgjald til LSR á sl. 5 almanaksárum
  • Ef þú hefur einhvern tímann greitt iðgjald til LSR og ekki greitt iðgjald til annars lífeyrissjóðs eftir að greiðslum til LSR lauk
  • Ef þú ert lífeyrisþegi hjá LSR og hefur greitt iðgjald til LSR a.m.k. samtals í 10 ár, þrátt fyrir að framangreind skilyrði vegna iðgjaldagreiðslna eru ekki uppfyllt
  • Ef þú ert makalífeyrisþegi og maki þinn hefði átt lánsrétt.

Get ég endurfjármagnað núverandi LSR lán þó að ég sé ekki með lánsrétt?

Já, ef þú varst með lánsrétt í tíð eldri lánareglna og eingöngu er um endurfjármögnun núverandi lána að ræða, þ.e. ekki er verið að taka viðbótarlán.

Hvernig sæki ég um lán?

Sótt er um lán á Mínum síðum á stafrænu formi og þar er einnig hægt að skila inn fylgigögnum. Innskráning á Mínar síður vegna lánsumsókna þarf að vera með rafrænum skilríkjum í síma og sömuleiðis þarf að skrifa undir með rafrænum skilríkjum í síma. Greiðslumatið fer einnig fram á stafrænu formi á Mínum síðum í tengslum við umsókn þína um lán. Því miður er umsóknarferlið ekki aðgengilegt með Safari-vafra og því ráðleggjum við að nota vafrana Google Chrome eða Microsoft Edge við innskráningu á Mínar síður.

Hvernig sæki ég um endurfjármögnun?

Á sama hátt og sótt er um nýtt lán. Fylla þarf út lánsumsókn og sækja um nýtt lán á Mínum síðum. Í lánsumsókninni skal tiltaka að nýja lánið skuli nýta til að greiða upp eldra lán. Nánar um umsóknarferlið í svari við spurningunni hér að ofan, hvernig sæki ég um lán?

Hvaða gögn þurfa að fylgja lánsumsókn?

Sjá upplýsingar um fylgigögn hér.

Hvar næ ég í veðbókarvottorð?

Lífeyrissjóðurinn hefur netaðgang að veðbókarvottorðum og sækir þau fyrir þig. Kostnað má sjá í gjaldskrá.

Hvar næ ég í fasteignamat?

LSR útvegar fasteignamat en einnig má nálgast það hjá Þjóðskrá Íslands.

Lánar LSR út á nýútgefið fasteignamat?

LSR miðar ávallt við gildandi fasteignamat hverju sinni við lánveitingu. Þannig byrjar sjóðurinn ekki að miða við fasteignamat sem kynnt er í lok maí ár hvert fyrr en 1. janúar árið eftir, þegar það tekur gildi.

Lánar LSR út á verðmat fasteignasala?

Nei. LSR lánar út á fasteignamat eða kaupverð fasteignar.

Hvar fæ ég greiðslumat?

Þú framkvæmir sjálf/sjálfur greiðslumat á Mínum síðum í tengslum við umsókn þína um lán. Greiðslumatið er einfalt í notkun og tekur stuttan tíma. Nauðsynlegt er að hafa rafræn skilríki til að geta sótt um lán um sjóðnum og til að framkvæma greiðslumatið. Rafræn skilríki er hægt að fá hjá viðskiptabanka þínum. Ef um sameiginlega lántöku er að ræða þurfa allir umsækjendur að vera með rafræn skilríki, en allir þinglýstir eigendur fasteignar þurfa að gerast lántakar. Vakin er athygli á því að kostnað við greiðslumat þarf að greiða þó að það verði ekki af lánveitingu. 

Hvenær þarf greiðslumat?

Áður en lán er veitt þarf greiðslumat. Einnig þarf greiðslumat við skuldaraskipti. Athygli er vakin á því að einnig gæti þurft greiðslumat við skilmálabreytingu.

Hvað er hámark greiðslubyrðar fasteignalána?

Samkvæmt reglum Seðlabanka Íslands nr. 701/2022 skal hámark mánaðarlegrar greiðslubyrðar fasteignalána vera 35% af mánaðarlegum ráðstöfunartekjum lánsumsækjanda þegar fasteignalán er veitt. Hámarkið er 40% þegar um er að ræða fjármögnun kaupa á fyrstu fasteign. Lánsumsækjendur þurfa því að standast framangreint skilyrði við lántöku. Hér má finna reglurnar í heild sinni.

Hvað er lánshæfismat?

Lánshæfismat er mat lánveitanda á lánshæfi lántaka um líkindi þess hvort lántaki geti efnt lánssamning. Lánshæfismat skal byggt á viðskiptasögu aðila á milli og/eða upplýsingum úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust. Samkvæmt lögum um neytendalán er lánveitanda skylt að meta lánshæfi.

Hversu hátt lán get ég fengið hjá LSR?

Hver sá sem á lánsrétt getur fengið lán hjá LSR að fjárhæð allt að kr. 75.000.000 samanlagt, enda uppfyllir lánið kröfur um veðhæfi fasteignar og lántaki stenst lánshæfis- og greiðslumat eftir því sem við á.

Er lágmark á lánsfjárhæð?

Já, lágmarksfjárhæð láns er kr. 1.000.000, enda á viðkomandi lánsrétt og lánið uppfyllir kröfur um veðhæfi fasteignar og lántaki stenst lánshæfis- og greiðslumat eftir því sem við á.

Hvar finn ég greiðsluseðla lána?

Greiðsluseðlar lána birtast nú á sjóðfélagavef LSR á Mínum síðum á lsr.is. Samhliða því hefur birtingu greiðsluseðlanna í netbönkum verið hætt. Jafnframt eru flest önnur skjöl og upplýsingar sem tengjast sjóðfélagalánum LSR nú aðgengileg á Mínum síðum.

Ógreidda greiðsluseðla má finna undir viðkomandi láni undir flipanum gjalddagar en greiðsluseðlar sem hafa verið greiddir eru undir flipanum greiðslusaga.

Hér má finna nánari mynd af því hvernig ógreiddir greiðsluseðlar birtast samkvæmt framangreindu:

Lan-greidslusedlar1Lan-greidslusedlar2

Hvernig sé ég greiðslubyrði láns?

Með lánareiknivélinni er hægt að reikna út greiðslubyrði láns.

Hvaða kröfur gerið þið um veð?

Lánað er gegn veði í íbúðarhúsnæði, til eigin nota þar sem lántaki hefur lögheimili, allt að 65% eða 70% af fasteignamati eða kaupverði. Skilyrðin fyrir 70% veðhlutfalli eru að LSR láni gegn 1. veðrétti eða að LSR láni í samfelldri veðröð frá og með 1. veðrétti. Heildarfjárhæð lána má þó aldrei fara yfir samtölu brunabótamats og lóðarmats. Hámarksfjárhæð lána hjá LSR samanlagt er kr. 75.000.000. Nánari ákvæði eru í lánareglum.

Get ég fengið lán út á lánsveð?

Nei.

Get ég veðflutt lánið mitt?

Veðflutningur yfir á aðra fasteign er háður samþykki LSR hverju sinni. Skilyrði fyrir því að veðflutningur verði samþykktur af hálfu LSR er m.a. að um sömu veðsala sé að ræða, veðréttur og veðsetningarhlutfall séu ekki lakari, hið nýja veð sé fullnægjandi að mati LSR og veðflutningur sé í samræmi við gildandi reglur LSR og lög hverju sinni.

Hver er lánstíminn?

Lánstími er 5 til 40 ár vegna verðtryggðra lána og 3 til 40 ár vegna óverðtryggðra lána.

Er hægt að greiða lán upp?

Já. Lán má greiða upp hvenær sem er án nokkurs kostnaðar. Einfaldast er að greiða upp lán á Mínum síðum á vef LSR en einnig er hægt að hafa samband við LSR með því að senda póst á netfangið lan@lsr.is eða hringja í síma 510 6100.

Er hægt að sækja um skilmálabreytingu á láni?

Já, hægt er að sækja um að lengja/stytta lánstíma, breyta breytilegum vöxtum í fasta vexti, fjölga gjalddögum á ári, breyta tegund láns (úr jafngreiðsluláni í jafnar afborganir og öfugt). Athygli er vakin á því að við skilmálabreytingu lána gæti þurft að greiðslumeta. 

Er hægt að greiða inn á höfuðstólinn?

Já. Greiða má inn á höfuðstólinn hvenær sem er án nokkurs kostnaðar. Ef lán er hins vegar komið á gjalddaga þarf fyrst að greiða gjaldfallinn gjalddaga til að viðkomandi greiðsla fari öll á höfuðstólinn. Einfaldast er að greiða inn á lán á Mínum síðum á vef LSR en einnig er hægt að hafa samband við LSR með því að senda póst á netfangið lan@lsr.is eða hringja í síma 510 6100.

Get ég séð hvaða áhrif það hefur að greiða umframgreiðslu inn á höfuðstólinn?

Já, þú getur séð það með því að skrá þig inn á mínar síður með rafrænum skilríkjum. Þar velur þú lán, yfirlit, hakar við lánið þitt hjá LSR og velur lánareikni. Þar skráir þú inn upphæðina sem þú ætlar að greiða inn á lánið og velur „reikna lán“. Þá sérðu greiðsluáætlun lánsins fyrir neðan, að teknu tilliti til umframgreiðslunnar.

Er hægt að greiða inn á lán í vanskilum?

Já. Vinsamlega sendið póst á lan@lsr.is eða hafið sambandi í síma 510 6100.

Er hægt að sækja um greiðslufrest á láni?

Já. Undir kaflanum 'Greiðslufrestur lána' má lesa nánar um það.

Veðleyfi - er hægt að taka lán hjá öðrum lánastofnunum og fara fram fyrir LSR í veðröð ?   

LSR hleypir ekki öðrum lánastofnunum fram fyrir sig í veðröð nema í þeim tilvikum þegar gefið er út skilyrt veðleyfi.  Í þeim tilvikum ábyrgist sú lánastofnun sem fer fram fyrir LSR í veðröð að greiða lán LSR að fullu með hinu nýja láni eða lánastofnunin ábyrgist að greiða að fullu lán frá annarri lánastofnun sem var fyrir framan LSR í veðröð svo að veðstaða LSR verði ekki lakari. 

Ég hef aldrei greitt í sjóðinn en er með lán hjá LSR á eigninni minni. Á ég þá rétt á láni hjá sjóðnum?

Nei.

Þarf maki minn einnig að gerast lántaki hjá sjóðnum þó hann sé ekki sjóðfélagi?

Já, almennt er gerð krafa um það.