Eftirlaun í B-deild LSR

Almennur lífeyristökualdur er 65 ár

  • Skilyrði til töku eftirlauna er að sjóðfélagi hafi látið af starfi sem veitir rétt til aðildar að sjóðnum.
  • Almennur eftirlaunaaldur í B-deild LSR er næsta mánuð eftir 65 ára aldur.
  • Þeir sem ná 95 reglu geta valið að hefja töku eftirlauna í beinu framhaldi af starfi fyrir 65 ára aldur, þó ekki fyrr en næstu mánaðamót eftir að 60 ára aldri er náð.
  • Fjárhæð eftirlauna reiknast sem hlutfall áunninna réttinda af viðmiðunarlaunum. 
  • Eftirlaun reiknast einnig af vaktaálagi greiddu af reglubundnum vöktum, orlofsuppbót og persónuuppbót.
  • Eftirlaun eru almennt reiknuð af fullum dagvinnulaunum við starfslok á því starfi sem veitti aðild að B-deild.

Flýtileiðir