Eftirlaun í B-deild LSR

Almennur lífeyristökualdur er 65 ár

  • Skilyrði til töku lífeyris er að sjóðfélagi hafi látið af starfi sem veitir rétt til aðildar að sjóðnum.
  • Almennur lífeyristökualdur í B-deild LSR er næsta mánuð eftir 65 ára aldur.
  • Þeir sem ná 95 reglu geta valið að hefja töku lífeyris í beinu framhaldi af starfi fyrir 65 ára aldur, þó ekki fyrr en næstu mánaðamót eftir að 60 ára aldri er náð.
  • Lífeyrir er almennt reiknaður af fullum dagvinnulaunum við starfslok.
  • Fjárhæð lífeyris reiknast sem hlutfall áunninna réttinda af viðmiðunarlaunum. 
  • Lífeyrir reiknast einnig af vaktaálagi greiddu af reglubundnum vöktum, orlofsuppbót og persónuuppbót.

Flýtileiðir