Ávöxtun

Markmið LSR er að tryggja góða ávöxtun til lengri tíma, en jafnframt takmarka áhættu eins og kostur er með vel dreifðu eignasafni.

Nafnávöxtun LSR á árinu 2022 var -4,6%. Hrein raunávöxtun, þ.e. þegar rekstrarkostnaður hefur verið dreginn frá hreinum fjárfestingartekjum, var -12,9% en var 10,0% á árinu 2021.

Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LSR síðustu fimm ára er 4,3% og meðaltal síðustu tíu ára er 4,9%.

 
Ávöxtun og eignasamsetning 2022

A-deild

B-deild 
Séreign
Leið I
Séreign
Leið II
Séreign
Leið III 

LSR 
Nafnávöxtun -3,8%   -7,8% -10,6%  -7,6%    9,4%  -4,6% 
Hrein raunávöxtun -12,1%  -15,9%  -18,3%  -15,6%   0,0% -12,9% 
Fimm ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar   4,3%    4,0%    4,0%   2,0%   0,8%   4,3% 
Tíu ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar   5,0%    4,8%    4,4%    3,2%   1,5%    4,9%