Lífeyrisskuldbindingar og lífeyrishækkanir

Almennar upplýsingar

Ríkissjóður ábyrgist greiðslur lífeyris úr B-deild og LH.

Þegar sjóðfélagar hefja töku lífeyris er fyrsta greiðsla til þeirra svokölluð stofnupphæð. Launagreiðandi stendur straum af þeim lífeyrishækkunum sem verða eftir það.

Hafi sjóðfélagi greitt iðgjald til B-deildar og LH vegna starfa hjá fleiri en einum launagreiðanda skiptist hækkun á lífeyri milli þeirra í hlutfalli við réttindaávinning sjóðfélaga meðan hann starfaði hjá hverjum fyrir sig.

Launagreiðandi sem leggur niður starf ber ábyrgð á réttindum sem sjóðfélagi ávinnur sér með einstaklingsaðild.