Einstaklingsaðild

Áframhaldandi aðild að B-deild í kjölfar niðurlagningar á starfi

Hafi starf þitt verið lagt niður átt þú mögulega rétt til áframhaldandi aðildar að sjóðnum sbr. 2. mgr. 30. gr. laga nr. 1/1997 og 2. mgr. 14. gr. laga nr. 2/1997

Umsókn

Óskir þú eftir áframhaldandi aðild þarftu að sækja um það hjá sjóðnum. Með umsókn þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:

  • Staðfesting launagreiðanda á því að viðkomandi starf hafi verið lagt niður og frá hvaða tíma.
  • Staðfesting á dagvinnulaunum sem síðast var greitt af til sjóðsins, þ.e. kjarasamningi, launaflokki og þrepi eða sambærilegri kjaraákvörðun.
  • Ef greidd eru biðlaun þarf að upplýsa hvenær greiðslum lýkur.

Hafir þú fengið samþykkta einstaklingsaðild, berð þú sjálfur ábyrgð á iðgjaldagreiðslum til sjóðsins.

Iðgjaldastofn

Iðgjöld skulu miðuð við þau laun er sjóðfélagi hafði er staða hans var lögð niður.

Greiða skal 12% iðgjald af dagvinnulaunum fyrir hið niðurlagða starf, persónuuppbót, orlofi og vaktaálagi ef það á við. Eftir það taka launin sömu meðalbreytingum og verða á föstum launum opinberra starfsmanna fyrir dagvinnu. Hér má fylgjast með þeim breytingum sem verða mánaðarlega á meðaltalsvísitölunni.

Einnig þarf að standa skila á 0,10% gjaldi af viðmiðunarlaunum vegna VIRK endurhæfingarsjóðs og þarf það að fylgja iðgjaldaskilagrein.

Til að finna viðmiðunarlaun er margfaldað með vísitölu eins og hún er hverju sinni og deilt með vísitölu þess mánaðar þegar starf var lagt niður.

Dæmi: Starf er lagt niður í des 2006, laun voru 250.000 kr. og vísitalan 252,8 stig. Í september 2015 er vísitalan 436,9. Viðmiðunarlaun í þeim mánuði eru því 250.000 * 436,9 / 252,8
= kr. 432.061.

Eindagi iðgjalda er 14 dögum eftir útborgun launa hvort sem um fyrirfram- eða eftirágreidd laun er að ræða. 

Breytingar á starfshögum

Hefjir þú störf hjá vinnuveitanda sem hefur aðild að sjóðnum fellur einstaklingsaðild niður. Látir þú af hinu nýja starfi innan tveggja ára tekur einstaklingsaðildin gildi að nýju.

Ef sjóðfélagi lætur iðgjaldagreiðslur falla niður í þrjá mánuði eða lengur er litið svo á að viðkomandi hafi fallið frá rétti sínum til áframhaldandi aðildar að sjóðnum. Aðili hefur þó jafnan rétt til að hefja aðild að nýju innan 12 mánaða frá því að iðgjöld féllu niður hefji hann iðgjaldaskil að nýju innan þess tíma.

Flýtileiðir