Fjárfestingar

LSR er langtímafjárfestir með það markmið að tryggja góða ávöxtun til lengri tíma, en jafnframt takmarka áhættu eins og kostur er með vel dreifðu eignasafni.

Allar ákvarðanir um fjárfestingar sjóðsins skulu m.a. taka mið af fjárfestingastefnu, eigendastefnu og sjálfbærnistefnu. Við mat á fjárfestingum skal horfa til greininga á upplýsingum með öryggi, gæði, lausafjárstöðu og arðsemi eignasafnsins í heild að leiðarljósi. Ávöxtunarmöguleikar og fýsileiki fjárfestingakosta eru metnir til móts við áhættu þeirra sem og farið er yfir samfélagslega þætti þeirra.

Maður horfir á Kirkjufell