VIRK - starfsendurhæfingarsjóður

Rétt iðgjaldaskil

Frá 1. september 2011 ber öllum launagreiðendum að greiða 0,13% af heildarlaunum allra starfsmanna sinna í VIRK – Starfsendurhæfingarsjóð, sbr. lög nr. 73/2011.

Þann 1.1.2016 lækkar gjaldið tímabundið árin 2016 og 2017 úr 0,13% í 0,10%. Þessi tímabundna lækkun hefur verið framlengd út árið 2018.

Launagreiðendum ber að standa skil á iðgjaldinu til viðkomandi lífeyrissjóðs með sama hætti og gildir um lífeyrisiðgjald. Lífeyrissjóðirnir munu síðan skila gjaldinu í VIRK – Starfsendurhæfingarsjóð.

Skv. lögum um VIRK - Starfsendurhæfingarsjóð falla skil á gjaldinu að reglum hvers lífeyrissjóðs fyrir sig.

Iðgjaldinu, 0,10% af heildarlaunum þeirra starfsmanna sem nú greiða til LSR, skal skilað:

  • á sömu skilagrein og á sama hátt og lífeyrisiðgjöldum
  • eigi síðar en 14 dögum eftir útborgun launa og gildir einu hvort um fyrirfram- eða eftirágreidd laun er að ræða. Ef ekki er greitt innan tilgreinds gjaldfrests reiknast dráttarvextir.

Vefsíða VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs veitir allar nánari upplýsingar.