Val um meðaltals- eða eftirmannsreglu

  • Lífeyrir samkvæmt meðaltalsreglu fylgir þeim breytingum sem verða að meðaltali á föstum launum opinberra starfsmanna fyrir dagvinnu. Hagstofa Íslands reiknar út þessar meðalbreytingar mánaðarlega og er horft til breytinga hjá öllum opinberum starfsmönnum hjá ríki og sveitarfélögum.
  • Sjóðfélagar sem hefja lífeyristöku í beinu framhaldi af starfi geta þó valið að lífeyrisgreiðslur breytist samkvæmt eftirmannsreglu og meðaltalsreglu. Velji sjóðfélagi eftirmannsreglu, fylgja lífeyrisgreiðslur kjarasamningsbundnum breytingum sem verða á launum fyrir lokastarf eða eftir atvikum fyrir hærra launað starf en lokastarf. Ef hækkun verður á launum eftirmanns í starfi kannar sjóðurinn í samráði við launagreiðanda hvort lífeyrisþegi skuli njóta þeirrar hækkunar.
Hægt er að skipta af eftirmannsreglu yfir á meðaltalsreglu en ekki öfugt. Sá, sem vill breyta af eftirmannsreglu og yfir á meðaltalsreglu, þarf að fylla út sérstakt eyðublað. Slík breyting tekur gildi 3 mánuðum eftir að umsókn berst LSR.

Flýtileiðir