Maka- og barnalífeyrir

Trygging við fráfall sjóðfélaga

Í A-deild á eftirlifandi maki á rétt á makalífeyri í 5 ár. Börn virkra sjóðfélaga eiga rétt á barnalífeyri til 22 ára aldurs.

Makalífeyrir

 • Eftirlifandi maki eða sambúðaraðili sjóðfélaga á rétt á makalífeyri úr A-deild.
 • Fjárhæð fer eftir áunnum réttindum sjóðfélaga. Fullur makalífeyrir er helmingur af áunnum réttindum hins látna og greiðist hann í þrjú ár. Hálfur makalífeyrir greiðist í tvö ár til viðbótar.
 • Maki kann jafnframt að eiga rétt á framreikningi. Þá er reiknað með þeim réttindum sem sjóðfélagi hefði áunnið sér ef hann hefði greitt iðgjald til 65 ára aldurs.
 • Hafi eftirlifandi maki börn sín og hins látna á framfæri er fullur makalífeyrir greiddur þar til yngsta barnið nær 22 ára aldri. Skilyrðin fyrir því eru að hinn látni sjóðfélagi hafi verið virkur greiðandi í sjóðinn við andlát eða verið lífeyrisþegi.
 • Sé eftirlifandi maki með a.m.k. 50% örorku skal greiddur fullur makalífeyrir meðan sú örorka varir, enda sé eftirlifandi maki yngri en 67 ára við fráfall sjóðfélaga.
 • Réttur til makalífeyris fellur niður, ef makinn gengur í hjónaband á ný eða stofnar til sambúðar sem jafna má til hjúskapar, en gengur aftur í gildi ef síðara hjónaband er slitið án réttar til lífeyris.

Barnalífeyrir

 • Börn virkra sjóðfélaga eiga rétt til barnalífeyris falli sjóðfélagi frá eða fái greiddan örorkulífeyri.
 • Barnalífeyrir úr A-deild sjóðsins er greiddur til 22 ára aldurs.
 • Miðað er við að sjóðfélagi hafi greitt iðgjald í sjóðinn í a.m.k. sex mánuði af undanfarandi tólf mánuðum fyrir andlát eða orkutap, eða að hann hafi notið örorkulífeyris úr sjóðnum í þennan tíma.
 • Barnalífeyrir greiðist framfæranda barnsins til 18 ára aldurs, en eftir það til barnsins.
 • Fullur mánaðarlegur barnalífeyrir vegna andláts er kr. 35.608 í maí 2024.
 • Fullur mánaðarlegur barnalífeyrir vegna örorku er kr. 26.706 í maí 2024.

Flýtileiðir