Maka- og barnalífeyrir

Trygging við fráfall sjóðfélaga

Eftirlifandi maki sjóðfélaga á rétt á ævilöngum makalífeyri. Barnalífeyrir er greiddur til 18 ára aldurs.

Makalífeyrir

Eftirlifandi maki á rétt á makalífeyri sem greiddur er ævilangt en fellur niður ef makinn gengur í hjónaband að nýju. Makalífeyrir ávinnst á hjúskapartíma og helst sú réttindaávinnsla þrátt fyrir hjúskaparslit.

Fjárhæð makalífeyris fer eftir áunnum réttindum látins sjóðfélaga og fær makinn helming af þeim rétti.

Eftirlifandi maki á rétt á 20% að auki að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Uppfylla þarf a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum fyrir 20% viðbótarréttindum:

  • að hinn látni sjóðfélagi hafi við andlátið verið í starfi er veitti honum aðild að sjóðnum,
  • að hann hafi verið byrjaður að taka lífeyri og upphaf lífeyristöku hans hafi verið í beinu framhaldi af starfi sem veitti honum aðild að sjóðnum,
  • að hann hafi greitt iðgjald til sjóðsins af fullu starfi í 15 ár eða lengur og ekki greitt iðgjald til annars lífeyrissjóðs eftir að greiðslum til þessa sjóðs lauk.

20% viðbótarréttindi miðast við að hinn látni hafi verið í fullu starfi við starfslok, en eru hlutfallslega minni ef sjóðfélaginn hefur verið í lægra starfshlutfalli.

Dæmi:
Hinn látni hafði greitt í sjóðinn í 25 ár og áunnið sér 50% lífeyrisrétt. Makinn fær helming af þeim rétti + 20% sem gera samtals 45%.
Hafi hinn látni áunnið sér 50% lífeyrisréttindi en hætt og farið að greiða annað er réttur makans 25%.

Barnalífeyrir

Börn og kjörbörn látinna sjóðfélaga og örorkulífeyrisþega eiga rétt á barnalífeyri til 18 ára aldurs. Sama gildir um fósturbörn sem sjóðfélagi hafði á framfæri sínu að mestu eða öllu leyti. Barnalífeyrir greiðist til framfæranda.

Fullur mánaðarlegur barnalífeyrir er kr. 23.074.

Flýtileiðir