Ellilífeyrir í A-deild LSR

Almennt um ellilífeyri

Sveigjanleg starfslok

Sjóðfélagi getur hafið töku lífeyris í A-deild hvenær sem er á aldrinum 60 til 80 ára og þarf ekki að láta af störfum þegar taka lífeyris hefst.

  • Fjárhæð lífeyris fer eftir áunnum réttindum.
  • Sjóðfélagi hefur val um að fara á lífeyri frá 60 ára aldri eða fresta því til 70 ára aldurs.
  • Það er ekki skilyrði að vera hætt/ur störfum.
  • Ellilífeyrir greiðist mánaðarlega ævilangt og er að jafnaði eftirágreiddur.


Fjárhæð og útborgun ellilífeyris


Í aldurstengdri ávinnslu réttinda reiknast fjárhæð ellilífeyris út frá réttindatöflum.

  • Viðmiðunaraldur lífeyristöku er við 67 ára aldur.
  • Ef sjóðfélagi hefur lífeyristöku fyrir 67 ára aldur, lækkar mánaðarleg upphæð áunnins lífeyris en ef starfi er haldið áfram eftir 67 ára aldur bætist hins vegar við áunnin réttindi.

Aldur Hlutfall lækkunar/ávinnings 
60 ára 41,88% lækkun á áunnum lífeyri 
61 árs 37,44% lækkun á áunnum lífeyri
62 ára 32,64% lækkun á áunnum lífeyri 
63 ára27,36% lækkun á áunnum lífeyri
64 ára 21,48% lækkun á áunnum lífeyri
65 ára15,00% lækkun á áunnum lífeyri
66 ára 7,92% lækkun á áunnum lífeyri
67 ára Engin breyting á áunnum lífeyri 
68 ára7,20% ávinningur á áunninn lífeyri við 67 ára aldur
69 ára 15,24% ávinningur á áunninn lífeyri við 67 ára aldur
70 ára 24,24% ávinningur á áunninn lífeyri við 67 ára aldur

Í jafnri ávinnslu réttinda ávinnur sjóðfélagi sér árlegan lífeyrisrétt sem nemur 1,9% af meðallaunum. Réttindin eru verðtryggð miðað við neysluverðsvísitölu.

  • Viðmiðunaraldur lífeyristöku er við 65 ára aldur.
  • Fyrir hvern mánuð sem sjóðfélagi sem fer á lífeyri fyrir 65 ára lækkar áunninn lífeyrir um 0,5% fyrir hvern mánuð. Sjóðfélagi sem starfar lengur en til 65 ára fær 0,75% hækkun á áunninn lífeyri fyrir hvern mánuð. Sjá nánar töflu: 

Aldur Hlutfall lækkunar/ávinnings 
60 ára 30% lækkun á áunnum lífeyri
61 árs 24% lækkun á áunnum lífeyri
62 ára 18% lækkun á áunnum lífeyri
63 ára 12% lækkun á áunnum lífeyri
64 ára  6% lækkun á áunnum lífeyri
65 ára Engin breyting á áunnum lífeyri
66 ára 9% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur
67 ára 18% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur 
68 ára  27% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur 
69 ára  36% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur 
70 ára  45% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur 


Flýtileiðir