Ellilífeyrir í A-deild LSR

Almennt um ellilífeyri

Sveigjanleg starfslok

Sjóðfélagi getur hafið töku lífeyris í A-deild hvenær sem er á aldrinum 60 til 70 ára og þarf ekki að láta af störfum þegar taka lífeyris hefst.

  • Fjárhæð lífeyris fer eftir áunnum réttindum.
  • Sjóðfélagi hefur val um að fara á lífeyri frá 60 ára aldri eða fresta því til 70 ára aldurs.
  • Það er ekki skilyrði að vera hætt/ur störfum.
  • Ellilífeyrir greiðist mánaðarlega ævilangt og er að jafnaði eftirágreiddur.


Fjárhæð og útborgun ellilífeyris


Í aldurstengdri ávinnslu réttinda reiknast fjárhæð ellilífeyris út frá réttindatöflum.

  • Viðmiðunaraldur lífeyristöku er við 67 ára aldur.
  • Ef sjóðfélagi hefur lífeyristöku fyrir 67 ára aldur, lækkar mánaðarleg upphæð áunnins lífeyris en ef starfi er haldið áfram eftir 67 ára aldur bætist hins vegar við áunnin réttindi.

Í jafnri ávinnslu réttinda ávinnur sjóðfélagi sér árlegan lífeyrisrétt sem nemur 1,9% af meðallaunum. Réttindin eru verðtryggð miðað við neysluverðsvísitölu.

  • Viðmiðunaraldur lífeyristöku er við 65 ára aldur.
  • Fyrir hvern mánuð sem sjóðfélagi sem fer á lífeyri fyrir 65 ára lækkar áunninn lífeyrir um 0,5% fyrir hvern mánuð. Sjóðfélagi sem starfar lengur en til 65 ára fær 0,75% hækkun á áunninn lífeyri fyrir hvern mánuð. Sjá nánar töflu:

 

Aldur Hlutfall lækkunar/ávinnings 
60 ára 30% lækkun á áunnum lífeyri
61 árs 24% lækkun á áunnum lífeyri
62 ára 18% lækkun á áunnum lífeyri
63 ára 12% lækkun á áunnum lífeyri
64 ára  6% lækkun á áunnum lífeyri
65 ára Almennur lífeyristökualdur
66 ára 9% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur
67 ára 18% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur 
68 ára  27% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur 
69 ára  36% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur 
70 ára  45% ávinningur á áunninn lífeyri við 65 ára aldur 

 

Flýtileiðir