Sérstaða B-deildar

Sjóðfélögum í B-deild LSR gefst tækifæri til þess að auka verulega lífeyrissparnað sinn með því að greiða aukalega af yfirvinnulaunum í séreignarsjóð.

Heimilt er að greiða aukalega af yfirvinnulaunum að hámarki 4% fyrir þá sjóðfélaga sem enn greiða skylduiðgjald og að hámarki 4% aukalega af heildarlaunum fyrir þá sem eru iðgjaldafríir, til að fullnýta frádrátt frá skattstofni.

Við viljum því benda á að sjóðfélagar sem verða iðgjaldafríir er heimilt að greiða það iðgjald í séreignarsjóð og auka þannig lífeyrissparnað sinn.


Dæmi: Sá, sem hefur 250.000 kr. í dagvinnulaun en 300.000 kr í heildarlaun og greiðir nú 10.000 kr. skylduiðgjald af dagvinnulaunum í lífeyrissjóð, mætti greiða til viðbótar 2% af heildarlaunum eða 6.000 kr. iðgjald í viðbótarlífeyrissparnað. Að auki má bæta við viðbótarlífeyrisiðgjaldið 4% af yfirvinnulaunum eða 2.000 kr. Í þessu dæmi eykst sparnaður með skattfríðindum um kr. 8.000 á mánuði og verður að viðbættu mótframlagi launagreiðanda samtals 14.000 kr.