Sækja um lán

LSR býður verðtryggð fasteignalán gegn veði í eigin fasteign á kjörum sem eru með því besta sem er í boði á hverjum tíma. Hagstæð kjör og sveigjanlegir skilmálar gera LSR lán að góðum valkosti.

 Kostir LSR lána

• Ekki eru sett skilyrði fyrir nýtingu lánsfjárhæðar nema þegar um skilyrt veðleyfi er að ræða.
• Veðhlutfall 75% gegn ákveðnum skilyrðum.
• Ekkert uppgreiðslugjald.
• Hægt er að greiða inn á höfuðstólinn án uppgreiðslugjalds.
• Lántökugjald kr. 50.000.
• Breytilegir vextir 2,62%. Breytast næst 1. október 2018 í 2,61%.
• Fastir vextir 3,50%.

Þú getur valið lán með jöfnum afborgunum eða jafngreiðslulán, breytilegum vöxtum eða föstum, lánstíma frá 5 – 40 ár og geta gjalddagar verið 2-3-4-6 eða 12 á ári.

Lánsréttur

Það eru ekki aðeins virkir sjóðfélagar sem eiga rétt á láni, þ.e. þeir sem eru að greiða iðgjald til sjóðsins, heldur einnig þeir sem hafa einhvern tímann greitt til sjóðsins en gera það ekki lengur. Lífeyrisþegar, hvort sem um er að ræða elli-,  maka- eða örorkulífeyrisþega, eiga einnig rétt á láni. Þá hafa þeir einnig lánsrétt sem keypt hafa fasteign með áhvílandi láni frá LSR og yfirtekið það.

Skilyrði

 • Lán eru einungis veitt gegn veði í eigin íbúðarhúsnæði á Íslandi.
 • Fjárhæð þess láns sem sótt er um, ásamt lánum sem framar standa í veðröð, má að hámarki vera 65% eða 75% af fasteignamati/kaupverði og ekki hærri en samtala brunabóta- og lóðarmats.
 • Skilyrðin fyrir 75% veðhlutfalli eru þau að LSR láni gegn 1. veðrétti eða að LSR láni í samfelldri veðröð frá og með 1. veðrétti. Þó er heimilt að vera með lán frá öðrum lánveitanda ef lánsfjárhæðin er innan við 10% af verðmæti fasteignar.
 • Hámarksfjárhæð lána hjá LSR samanlagt er kr. 50.000.000. Lágmarksfjárhæð er kr. 1.000.000.

Gögn sem þurfa að fylgja lánsumsókn

Fasteign

 • Veðbókarvottorð – LSR útvegar / Veðbókarvottorð – Lántaki útvegar
 • Eftirstöðvar áhvílandi lána ef, við á
 • Undirritað kauptilboð/Undirritaðan kaupsamning vegna þeirrar fasteignar sem verið er að kaupa, ef við á
 • Vottorð um smíðatryggingu ef eign er í smíðum, ef við á.

Tekjur

 • Staðfest afrit af síðasta skattframtali
 • Launaseðlar síðustu þriggja mánaða
 • Ef um eigin rekstur er að ræða: Skilagrein vegna staðgreiðslu reiknaðs endurgjalds síðustu tólf mánuði
 • Staðgreiðsluyfirlit frá RSK
 • Lánsáætlun frá LÍN (ef námsmaður á framfærslu)
 • Staðfesting á föstum bótagreiðslum, ef við á, s.s. meðlag, lífeyrir, húsaleigubætur, vaxtabætur og barnabætur. Ef um er að ræða tekjur frá Tryggingastofnun þarf að framvísa greiðsluáætlun.

Skuldbindingar

Síðustu greiðsluseðlar allra skulda, svo sjá megi afborganir og stöðu allra skulda:

 • Íbúðalán, ef við á
 • Bílalán, ef við á
 • Kortalán, ef við á
 • Yfirlit afborgana frá LÍN, ef við á
 • Upplýsingar um ábyrgðarskuldbindingar, ef við á.

Staðfesting á föstum greiðslum ef við á:

 • Upplýsingar um húsaleigugreiðslur
 • Upplýsingar um meðlagsgreiðslur
 • Upplýsingar um greiðslur vegna lífeyris.

Ef fasteignakaup

 

 • Staðfesting á fé sem á að nota til fasteignakaupa.

 

 

Annað

 • Fjárskipta- og skilnaðarsamning staðfestan af sýslumanni ef um skilnað er að ræða, ef við á
 • Staðfestingu á skiptingu eigna og skulda sem undirrituð er af báðum aðilum ef um sambúðarslit er að ræða, ef við á
 • Undirritað kauptilboð/undirritaðan kaupsamning vegna sölu á fasteign, ef við á
 • Önnur gögn sem varpað geta ljósi á fjárhagsstöðu lántaka.

 

 

 • Athygli er vakin á því að LSR getur óskað eftir fleiri gögnum en hér eru tilgreind.
 • Athygli er vakin á því að hægt er að skila inn undirritaðri umsókn og fylgigögnum á netfangið lsr@lsr.is.

Útborgun láns

 • Þegar skuldabréf hefur verið útbúið og undirritað ásamt tveimur vottum, er því þinglýst hjá sýslumanni. Þú getur farið með það sjálf/sjálfur eða látið sjóðinn sjá um það. Vinsamlega athugið að sýslumaður þinglýsir ekki skjölum samdægurs.
 • Að þinglýsingu lokinni er lánið tilbúið til útborgunar. 

Flýtileiðir