Eignasamsetning

Verðbréfaeign LSR

A-deild LSR er stærst deilda innan LSR og nam verðbréfaeign hennar tæpum 1.022 milljörðum króna í árslok 2021. Verðbréfaeign B-deildar nam 299 milljörðum króna og verðbréfaeign Séreignar var 25 milljarðar króna í lok árs.

Hér má sjá niðurbrot eigna niður á deildir og einstaka flokka verðbréfa í safni LSR. Fjárhæðir eru í milljónum króna.

Verðbréfaeign 2021 A-deild  B-deild  Séreign  Samtals 
Skuldabréf - ríki og sveitarfélög 202.998
63.771993267.762
    Ríkisbréf 173.444
57.454709231.607
    Sveitarfélagabréf29.5546.31728436.155
Fasteignaveðtryggð verðbréf 150.078
31.335222181.635
    Sjóðfélagalán 89.333
21.8050111.138
    Veðskuldabréf og -sjóðir23.0871.889024.975
    Sértryggð bréf 37.658
7.64122245.522
Erlend skuldabréf 19.704
2.467022.171
    Erlend skuldabréf 19.704
2.467022.171
Skuldabréf - önnur67.96115.1304.77487.865
    Fyrirtækjabréf 59.161
12.108071.269
    Lánastofnanabréf 5.9312.17108.102
    Skuldabréfasjóðir 2.8698514.7748.494
Laust fé 23.103
18.614 10.336 52.053
     Innlán 23.103 12.274 10.336
45.712
     Lausafjársjóðir  0 6.340 0 6.340
Innlend hlutabréf 164.041
52.207
2.573
218.821
    Innlend hlutabréf 156.927
51.012
 2.573 210.511
    Innlendir framtakssjóðir 7.114
1.196  0 8.310
Erlend hlutabréf
393.874
 115.502  6.133 515.509
    Erlend hlutabréf 329.090 113.830
 6.133 449.053
    Erlendir framtakssjóðir   64.784  1.672 0  66.456
Verðbréfaeign alls  1.021.758  299.026
 25.031 1.345.815