Eignasamsetning

Verðbréfaeign LSR

A-deild LSR er stærst deilda innan LSR og nam verðbréfaeign hennar tæpum 1.020 milljörðum króna í árslok 2022. Verðbréfaeign B-deildar nam tæpum 248 milljörðum króna og verðbréfaeign Séreignar var um 25 milljarðar króna í lok árs.

Hér má sjá niðurbrot eigna niður á deildir og einstaka flokka verðbréfa í safni LSR. Fjárhæðir eru í milljónum króna.

Verðbréfaeign 2022 A-deild  B-deild  Séreign  Samtals 
Skuldabréf - ríki og sveitarfélög 204.132
55.762
882260.775
    Ríkisbréf 174.224
50,288641225.153
    Sveitarfélagabréf29.9075.47424135.623
Fasteignaveðtryggð verðbréf 149.194
27.980
216177.391
    Sjóðfélagalán 93.077
20.9820114.059
    Veðskuldabréf og -sjóðir24.2781.712025.990
    Sértryggð bréf 31.840
5.28621637.342
Erlend skuldabréf 25.877
1.858
027.734
    Erlend skuldabréf 25.877
1.858022.171
Skuldabréf - önnur81.968
13.431
4.498
99.897
    Fyrirtækjabréf 72.520
11.163083.683
    Lánastofnanabréf 7.8222.05509.877
    Skuldabréfasjóðir 1.6252144.4986.337
Laust fé 27.186
14.628
12.172
53.986
     Innlán 21.130 14.628 12.172
47.929
     Lausafjársjóðir 6.056 0 0 6.056
Innlend hlutabréf 152.510
38.965
1.215
192.690
    Innlend hlutabréf 140.735
37.680
 1.215 179.630
    Innlendir framtakssjóðir 11.775
1.285  0 13.060
Erlend hlutabréf
378.902
 95.139  6.012 480.053
    Erlend hlutabréf 290.836 93.583
6.012 390.430
    Erlendir framtakssjóðir  88.067  1.556 0 89.623
Verðbréfaeign alls  1.019.769  247.762
 24.994 1.292.525