Skattlagning lífeyris

Greiddur er tekjuskattur af lífeyrisgreiðslum og eru skattþrepin tvö

Það er á ábyrgð lífeyrisþega að tilkynna eftir hvaða skattþrepi á að skattleggja lífeyrisgreiðslur. Ef lífeyrisþegi fær laun/lífeyri greidd frá fleiri en einum launagreiðanda er mikilvægt að slíkar upplýsingar berist sjóðnum. Þannig er tryggt að réttur tekjuskattur sé reiknaður hverju sinni. Ef röngum tekjuskatti er skilað kemur til uppgjörs við álagningu í ágúst ár hvert með 2,5% álagi sbr. 122. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.

Tekjuskattur af launatekjum er reiknaður í þrepum.

Staðgreiðsla skatta árið 2019

  • Skattþrep 1   36,94% skattur á samtals skattskyldar mánaðarlegar tekjur að kr. 927.087.
  • Skattþrep 2   46,24% skattur á samtals skattskyldar mánaðarlegar tekjur frá kr. 927.087.

Persónuafsláttur 2019

Fullur persónuafsláttur er kr. 56.447 á mánuði. 
Það er á ábyrgð lífeyrisþega að upplýsa LSR um nýtingu persónuafsláttar.

Skattleysismörk 2019

Skattleysismörk lífeyrisþega eru kr.152.807 á mánuði miðað við 100% skattkort.