Starfsreglur við fjárfestingar

Stjórn og starfsfólk hefur sett sér ýmisskonar reglur sem lúta að innri starfsemi sjóðsins og fjárfestingum. Hér að neðan er yfirlit yfir helstu reglur, samþykktir og verkferla sem í gildi eru hjá sjóðnum.

  • Fjárfestingarstefna
  • Samskipta- og siðareglur LSR
  • Starfsreglur stjórnar
  • Reglur um hlutverk stjórna sjóðanna, framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna við ávöxtun eigna sjóðanna
  • Verklagsreglur LSR og LH um verðbréfaviðskipti lífeyrissjóðanna, stjórna þeirra og starfsmanna
  • Eftirlitsþættir fjárfestinga
  • Lög og reglur á lífeyrismarkaði
  • Áhættustefna