Afkoma LSR á árinu 2015

13.04.2016

Nafnávöxtun LSR á árinu 2015 var 8,7% sem svarar til 6,5% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LSR síðustu fimm árin var 6,5%. Tekjur af fjárfestingarstarfsemi á árinu 2015 voru 46,8 milljarðar króna og heildareignir LSR voru 582,9 milljarðar króna í árslok 2015.

 

Undanfarin þrjú ár hafa eignir LSR aukist um 146 milljarða króna. Það má að stærstum hluta rekja til ávöxtunar sjóðsins því á sama tíma hafa tekjur af fjárfestingum numið 142,6 milljörðum króna.

 

Góð eignadreifing er í verðbréfasafni LSR sem endurspeglar góða áhættudreifingu. Í árslok 2015 voru 49,4% af eignum sjóðsins í skuldabréfum, þar af 30,2% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 15% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 29,5% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 6,1% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 31% í árslok.

 

Ávöxtun innlendra hlutabréfa og hlutdeildarskírteina var mjög góð á árinu. Nafnávöxtun var 35,4% sem jafngildir 32,7% raunávöxtun. Ávöxtun erlendra hlutabréfa og hlutdeildarskírteina var í takt við erfitt gengi á erlendum hlutabréfamörkuðum. Nafnávöxtun var 2,7% á árinu sem jafngildir 0,7% raunávöxtun. Hlutfall erlendra hlutabréfa og hlutdeildarskírteina í safni LSR er að meðaltali hærra en hjá öðrum lífeyrissjóðum á Íslandi. Hátt hlutfall erlendra bréfa hefur því áhrif til lækkunar á ávöxtun LSR á árinu 2015 samanborið við aðra sjóði. Á móti kemur að á árunum 2012-2014 var raunávöxtun erlendra hlutabréfa mjög góð þar sem raunávöxtun erlendra bréfa í safni LSR var að meðaltali 13,3%. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LSR síðustu 5 ár er 6,5%.

 

Á árinu 2015 fengu 20.019 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum, samtals 37,3 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 30.080 sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins á árinu, samtals að fjárhæð 25,8 milljarðar króna.

 

Upplýsingar um einstakar deildir LSR 2015

 

A-deild LSR

 

Nafnávöxtun var 9,7% á árinu 2015 sem svarar til 7,5% hreinnar raunávöxtunar. Heildareignir A-deildar námu 343,4 milljörðum króna í lok árs 2015.

 

Í árslok 2015 var 54% af eignum A-deildar í skuldabréfum, þar af 34% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 18,8% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 21,7% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 5,5% í innlánum.

 

Á árinu 2015 fengu 5.236 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá A-deild, samtals 4,2 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 23.895 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu, samtals að fjárhæð 22,2 milljarðar króna.

 

Samkvæmt tryggingafræðilegu mati voru eignir A-deildar 11,1 milljarði króna umfram áfallnar skuldbindingar eða 3,3%. Heildarstaða A-deildar var neikvæð um 57,2 milljarða eða 8,8%.

 

B-deild LSR

 

Nafnávöxtun var 7,3% á árinu 2015 sem svarar til 5,1% hreinnar raunávöxtunar. Heildareignir B-deildar námu 226,2 milljörðum króna í lok árs 2015.

 

Verðbréfaeign deildarinnar í árslok 2015 skiptist þannig að 43,7% voru í skuldabréfum, þar af 24,8% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 9,8% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 41,8% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 4,7% í innlánum.

 

Á árinu 2015 fengu 14.394 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá B-deild, samtals 32,7 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 3.076 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu, samtals að fjárhæð 2,3 milljarðar króna.

 

Áfallin skuldbinding B-deildar í árslok 2015 var 701,4 milljarðar og hækkaði hún um 10,5% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 343 milljörðum króna af skuldbindingum B-deildar með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem deildin á sjálf að standa undir eru því 358,4 milljarðar króna. Endurmetin hrein eign sjóðsins var 228,6 milljarðar króna í árslok skv. úttektinni en munurinn á skuldbindingum og eignum sjóðsins er á ábyrgð ríkissjóðs.

 

Séreign LSR

 

Nafnávöxtun Leiðar I var 8,7% sem svarar til 6,5% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar II var 7,6% sem svarar til 5,4% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar III, sem er bundinn innlánsreikningur, var 4,3% á síðasta ári sem svarar til 2,2% hreinnar raunávöxtunar. Fjárfestingarleiðir Séreignar LSR eru með mismunandi eignasamsetningu og sveiflast ávöxtun þeirra því mismikið.

 

Heildareignir Séreignar LSR námu 13,4 milljörðum króna í árslok 2015 og jókst hrein eign um 1,2 milljarða króna eða 9,6%.

 

Verðbréfaeign Leiðar I í árslok 2015 skiptist þannig að 42,4% voru í skuldabréfum, þar af 37,8% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 15,3% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 36,9% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 5,4% í innlánum.

 

Verðbréfaeign Leiðar II um áramót var þannig að 52,8% var í skuldabréfum, þar af 44,9% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 7,9% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 27,8% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 11,5% í innlánum.

 

Á árinu 2015 fengu 389 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá Séreign LSR samtals 369,5 milljónir króna. Að meðaltali greiddu 3.109 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu, samtals að fjárhæð 1,3 milljarða króna.

Upplýsingar um starfsemi LSR og LH á árinu 2015