Afkoma LSR á árinu 2017

27.04.2018

Afkoma LSR á árinu 2017

Upplýsingar um starfsemi LSR og LH á árinu 2017

Afkoma LSR var góð á árinu 2017 en tekjur af fjárfestingum sjóðsins námu 55,4 milljörðum króna. Nafnávöxtun LSR var 7,6% sem svarar til 5,6% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LSR síðustu fimm árin var 5,6%. Heildareignir LSR voru 799 milljarðar króna í árslok 2017.

Góð eignadreifing er í verðbréfasafni LSR sem endurspeglar góða áhættudreifingu. Í árslok 2017 voru 56,7% af eignum sjóðsins í skuldabréfum, þar af 32,4% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 12% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 24,9% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 6,4% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 28,8% í árslok.

Nafnávöxtun erlendra hlutabréfa og hlutdeildarskírteina var 15% og nafnávöxtun innlendra hlutabréfa og hlutdeildarskírteina var 1,2% á árinu. Nafnávöxtun skuldabréfa var 6,8% sem svarar til 5% raunávöxtunar. 

Á árinu 2017 fengu að meðaltali 21.142 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum, samtals 48,5 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 30.809 sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins á árinu, samtals að fjárhæð 31 milljarði króna.

Undanfarin þrjú ár hafa eignir LSR aukist um 263,6 milljarða króna. Hátt í helmingur þeirrar hækkunar má rekja til ávöxtunar sjóðsins því að á sama tíma hafa tekjur af fjárfestingum numið 122,3 milljörðum króna. Í árslok 2016 lagði ríkið til fjárhæð sem nemur 117,2 milljörðum króna vegna breytinga á lögum um A-deild LSR. Á árinu 2017 lagði ríkið því til viðbótar fjárhæð sem nemur 24 milljörðum króna sem greiðslu inn á lífeyrisskuldbindingar B-deildar LSR.

Upplýsingar um einstakar deildir LSR 2017

A-deild LSR
Nafnávöxtun var 7,1% á árinu 2017 sem svarar til 5,2% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm árin var 5,7%. Heildareignir A-deildar námu 555,1 milljarði króna í lok árs 2017.

Í árslok 2017 var 61,1% af eignum A-deildar í skuldabréfum, þar af 36,4% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 12,5% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 21,2% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 5,2% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 25,2% í árslok.

Á árinu 2017 fengu að meðaltali 6.125 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá A-deild, samtals 5,9 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 24.402 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu, samtals að fjárhæð 27,6 milljarða króna.

Samkvæmt tryggingafræðilegu mati voru eignir A-deildar 101,1 milljarður króna umfram áfallnar skuldbindingar eða 23,0%. Heildarstaða A-deildar var hins vegar neikvæð um 2,3% eða sem nemur 20 milljörðum króna.

B-deild LSR
Nafnávöxtun var 8,7% á árinu 2017 sem svarar til 6,6% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm árin var 5,6%. Heildareignir B-deildar námu 228,4 milljörðum króna í lok árs 2017.

Verðbréfaeign deildarinnar skiptist þannig í árslok 2017 að 48,6% voru í skuldabréfum, þar af 23,7% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 11,1% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 34% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 6,4% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 37,8% í árslok.

Á árinu 2017 fengu að meðaltali 14.844 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá B-deild, samtals 42,2 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 2.329 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu, samtals að fjárhæð 2 milljarðar króna.

Áfallin skuldbinding B-deildar í árslok 2017 var 786,9 milljarðar og hækkaði hún um 3,3% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 398,7 milljörðum króna af skuldbindingum B-deildar með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem deildin á sjálf að standa undir eru því 388,2 milljarðar króna. Endurmetin hrein eign sjóðsins, að frádregnum núvirtum framtíðarkostnaði, var 218,6 milljarðar króna í árslok skv. úttektinni. Munurinn á skuldbindingum og eignum sjóðsins er á ábyrgð ríkissjóðs.

Séreign LSR
Nafnávöxtun Leiðar I var 9,2% sem svarar til 7,3% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar II var 8,2% sem svarar til 6,3% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar III, sem er bundinn innlánsreikningur, var 3,9% á síðasta ári sem svarar til 2,1% hreinnar raunávöxtunar. Fjárfestingarleiðir Séreignar LSR eru með mismunandi eignasamsetningu og sveiflast ávöxtun þeirra því mismikið.

Heildareignir Séreignar LSR námu 15,5 milljörðum króna í árslok 2017 og jókst hrein eign um 1,5 milljarð króna á milli ára eða 10,7%.

Verðbréfaeign Leiðar I í árslok 2017 skiptist þannig að 37,8% var í skuldabréfum, þar af 29,6% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 14,2% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 43,4% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 4,6% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 47% í árslok.

Verðbréfaeign Leiðar II um áramót var þannig að 57,3% var í skuldabréfum, þar af 43,8% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 8% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 26,7% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 8% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 28,9% í árslok.

Á árinu 2017 fengu að meðaltali 173 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá Séreign LSR samtals að fjárhæð 418,2 milljónir króna. Iðgjöld námu 1.420 milljónum króna á árinu 2017 en alls greiddu 3.078 sjóðfélagar að meðaltali iðgjald til deildarinnar á árinu.


Afkoma LH á árinu 2017

Nafnávöxtun LH á árinu 2017 var 9,4% á árinu sem svarar til 7,2% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LH síðustu fimm árin var 5,5%. Heildareignir LH í árslok 2017 námu 26,6 milljörðum króna.

Verðbréfaeign sjóðsins í árslok 2017 skiptist þannig að 45,3% var í skuldabréfum, þar af 30,4% í bréfum með ríkisábyrgð, 10,6% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 36,1% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 8% í innlánum. Hlutfall erlendra eigna var 41,7% í árslok.

Á árinu 2017 fengu að meðaltali 1.124 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum, samtals 4,3 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 220 sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins á árinu, samtals að fjárhæð 180 milljónir króna.

Áfallin skuldbinding sjóðsins í árslok 2017 var 98,3 milljarðar króna og hækkaði um 5,4% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 57,7 milljörðum króna af skuldbindingum sjóðsins með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem sjóðurinn á sjálfur að standa undir eru því 40,6 milljarðar króna. Endurmetin hrein eign sjóðsins, að frádregnum núvirtum framtíðarkostnaði, var 25,2 milljarðar króna í árslok skv. úttektinni. Mismunurinn á skuldbindingum og eignum sjóðsins er á ábyrgð ríkissjóðs.

LH sameinaðist B-deild LSR 1. janúar 2018. Við sameininguna runnu eignir og skuldbindingar sjóðsins inn í B-deild LSR. Réttindi sjóðfélaga LH hafa verið flutt yfir í B-deild LSR og réttindakerfi sjóðanna samræmt. Þess hefur verið gætt að enginn sjóðfélagi LH tapi réttindum vegna sameiningarinnar.

Upplýsingar um starfsemi LSR og LH á árinu 2017