Lögfesting á iðgjaldi launagreiðenda til VIRK starfsendurhæfingarsjóðs

06.09.2011

Samkvæmt 2. mgr. 12. gr. laga nr. 73/2011 sem samþykkt voru á Alþingi í júní sl. ber öllum launagreiðendum að greiða 0,13% af heildarlaunum allra starfsmanna sinna til VIRK frá og með 1. september 2011.

Fram að þessum tíma hefur einungis verið kveðið á um greiðsluskyldu í kjarasamningum en nú nær hún til allra launamanna samkvæmt lögunum.

Launagreiðendum ber að standa skil á iðgjaldinu til viðkomandi lífeyrissjóðs með sama hætti og gildir um lífeyrisiðgjald og mun lífeyrissjóðurinn síðan ráðstafa gjaldinu til VIRK – Starfsendurhæfingarsjóðs.