Vextir lækka

01.10.2004

Vextir af lánum til sjóðfélaga lækka frá og með 1. janúar í 5,01%.