Raunávöxtun LH 9,6% á árinu 2012

19.04.2013

Vel gekk að ávaxta eignir LH á árinu 2012. Nafnávöxtun var 14,8% á árinu 2012 sem svarar til 9,6% hreinnar raunávöxtunar. Tekjur af fjárfestingarstarfsemi voru 3,2 milljarðar króna og heildareignir LH í árslok 2012 námu 24,5 milljörðum króna.

Verðbréfaeign sjóðsins í árslok 2012 skiptist þannig að 53,2% voru í innlendum skuldabréfum, þar af 34,7% í bréfum með ríkisábyrgð, 4,4% í innlendum hlutabréfum, 38,4% í erlendum verðbréfum, einkum hlutabréfum, 3,8% í innlánum og 0,2% í öðrum fjárfestingum.

Á árinu 2012 fengu 917 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum, samtals 2,2 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 426 sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins á árinu, samtals að fjárhæð 232 milljónir króna.

Áfallin skuldbinding sjóðsins í árslok 2012 var 67,7 milljarðar króna og hækkaði um 4,9% á árinu. Samkvæmt útreikningi tryggingafræðings eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 33,8 milljörðum króna af skuldbindingum sjóðsins með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem sjóðurinn á sjálfur að standa undir eru því 33,9 milljarðar króna. Samkvæmt efnahagsreikningi var hrein eign sjóðsins til greiðslu lífeyris í árslok 24,5 milljarðar króna. Mismunurinn á skuldbindingum sjóðsins og hreinni eign er með bakábyrgð ríkissjóðs og annarra launagreiðenda.

Upplýsingar um starfsemi LSR og LH á árinu 2012