Hrein raunávöxtun LH 7,3% á árinu 2013

10.04.2014

Ávöxtun eigna LH á árinu 2013 var mjög góð. Nafnávöxtun var 11,4% á árinu sem svarar til 7,3% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LH síðustu fimm árin er 4,5%. Tekjur af fjárfestingarstarfsemi voru 2,8 milljarðar króna og heildareignir LH í árslok 2013 námu 26 milljörðum króna.

Verðbréfaeign sjóðsins í árslok 2013 skiptist þannig að 48,3% voru í skuldabréfum, þar af 32,2% í bréfum með ríkisábyrgð, 7,5% í innlendum hlutabréfum, 39,9% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 4,3% í innlánum og 0,1% í öðrum fjárfestingum.

Á árinu 2013 fengu 944 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum, samtals 2,5 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 382 sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins á árinu, samtals að fjárhæð 235 milljónir króna.

Áfallin skuldbinding sjóðsins í árslok 2013 var 72,9 milljarðar króna og hækkaði um 7,8% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 36,4 milljörðum króna af skuldbindingum sjóðsins með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem sjóðurinn á sjálfur að standa undir eru því 36,5 milljarðar króna. Endurmetin hrein eign sjóðsins var 26,2 milljarðar króna í árslok skv. úttektinni. Mismunurinn á skuldbindingum og eignum sjóðsins er á ábyrgð ríkissjóðs og annarra launagreiðenda.

(PDF skjal) Upplýsingar um starfsemi LSR og LH á árinu 2013