Hrein raunávöxtun LH 9,3% á árinu 2014

13.04.2015

Ávöxtun eigna LH á árinu 2014 var mjög góð. Nafnávöxtun var 10,6% á árinu sem svarar til 9,3% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LH síðustu fimm árin var 5,9%. Tekjur af fjárfestingarstarfsemi voru 2,7 milljarðar króna og heildareignir LH í árslok 2014 námu 27,4 milljörðum króna.

Verðbréfaeign sjóðsins í árslok 2014 skiptist þannig að 44% voru í skuldabréfum, þar af 29,3% í bréfum með ríkisábyrgð, 9,1% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 42,5% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 4,4% í innlánum.

Á árinu 2014 fengu 997 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum, samtals 2,7 milljarða króna. Að meðaltali greiddi 351 sjóðfélagi iðgjald til sjóðsins á árinu, samtals að fjárhæð 225 milljónir króna.

Áfallin skuldbinding sjóðsins í árslok 2014 var 78 milljarðar króna og hækkaði um 6,9% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 38,9 milljörðum króna af skuldbindingum sjóðsins með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem sjóðurinn á sjálfur að standa undir eru því 39,1 milljarðar króna. Endurmetin hrein eign sjóðsins var 27,4 milljarðar króna í árslok skv. úttektinni. Mismunurinn á skuldbindingum og eignum sjóðsins er á ábyrgð ríkissjóðs og annarra launagreiðenda.

(PDF skjal) Upplýsingar um starfsemi LSR og LH á árinu 2014