Undirbúningur hafinn vegna greiðslu hálfs lífeyris

02.01.2018

Von er á reglugerð frá félags- og jafnréttismálaráðherra um sveigjanlega töku ellilífeyris og heimilisuppbótar sem á sér stoð í breyttum lögum um almannatryggingar nr. 100/2017. Þar er kveðið á um heimild til greiðslu hálfs ellilífeyris til handa þeim sem náð hafa 65 ára aldri og eiga rétt á ellilífeyri úr skyldubundnum lífeyrissjóðum.

Þessi breyting er eðlilegt tímanna tákn og fagnaðarefni sem slík. Hún er til marks um breytt viðhorf og kröfur um sveigjanlegri starfslok sem kallað er eftir í vaxandi mæli.

Heimild til að greiða hálfan lífeyri kallar almennt ekki á breytingu á lögum um lífeyrissjóði en fyrir liggur að breyta þarf samþykktum til samræmis við væntanlega reglugerð um málið. Þá þarf að sjálfsögðu að breyta upplýsingakerfum og tilheyrandi verkferlum. Þess ber einnig að geta að breyta þarf lögum um B-deild LSR eigi þessi heimild að ná til hennar.

Lagaákvæðið tekur gildi um áramótin en ljóst er að undirbúningur lífeyrissjóðsins tekur lengri tíma. Tillögur að nauðsynlegum breytingum á samþykktum sjóðsins verða teknar til umræðu og afgreiðslu í vor, samhliða vinnu annarra lífeyrissjóða.

Fjallað er um málið á Lífeyrismál.is.