Yfirlýsing vegna gagnsæistilkynningar

16.07.2020

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (FME) birti þann 15. júlí gagnsæistilkynningu þess efnis að fjárfesting Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR) í tveimur sjóðum um sameiginlega fjárfestingu hafi farið yfir lögbundið hámark mótaðilaáhættu sbr. 7. mgr. 36. c. laga nr. 129/1997. Af þessu tilefni vill LSR koma eftirfarandi á framfæri.

Gagnsæistilkynningin byggir á túlkun FME á umræddu lagaákvæði. Að mati sjóðsins er lagaákvæðið ekki skýrt og túlkunin í andstöðu við áralangan skilning og framkvæmd. Ólíkur skilningur lýtur að því hvort hver og ein deild í deildaskiptum lífeyrissjóði megi eiga lögbundið hámark í sjóði um sameiginlega áhættu eða hvort lífeyrissjóði beri að leggja saman eignarhluta allra deilda. Áhættueftirlit LSR tók mið af framangreindu. LSR gerði strax viðeigandi ráðstafanir þegar í ljós kom að eignir voru ekki í samræmi við ofangreinda túlkun.

Að mati LSR er mikilvægt að fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða séu skýrar svo ekki sé vafi um túlkun þeirra. Sjóðurinn mun koma ábendingum um framangreint á framfæri.