Afkoma LSR á árinu 2016

11.04.2017

Nafnávöxtun LSR á árinu 2016 var 3,0% sem svarar til 0,8% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LSR síðustu fimm árin var 6,3%. Heildareignir LSR voru 720,4 milljarðar króna í árslok 2016.

Undanfarin þrjú ár hafa eignir LSR aukist um 235,5 milljarða króna. Þar af lagði ríkið til fjárhæð sem nemur 117,2 milljörðum króna í lok árs 2016 vegna breytinga á lögum á A-deild LSR. Þetta framlag ríkisins á að tryggja lífeyrisréttindi núverandi sjóðfélaga og mæta halla á stöðu sjóðsins.

Góð eignadreifing er í verðbréfasafni LSR sem endurspeglar góða áhættudreifingu. Í árslok 2016 voru 56,6% af eignum sjóðsins í skuldabréfum, þar af 37% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 12,7% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 23,5% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 7,1% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 25% í árslok.

Nafnávöxtun innlendra hlutabréfa og hlutdeildarskírteina var 0,7% á árinu en það er 7,6% umfram viðmiðunarvísitölu. Nafnávöxtun erlendra hlutabréfa og hlutdeildarskírteina var -8,2% á árinu en styrking krónunnar hafði umtalsverð áhrif á ávöxtun erlendra eigna þar sem krónan styrktist um 18,4%. Á árunum 2012-2015 var raunávöxtun erlendra hlutabréfa mjög góð í safni LSR eða að meðaltali 10,2%.

Á árinu 2016 fengu 21.681 sjóðfélagi eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum, samtals 43,5 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 30.324 sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins á árinu, samtals að fjárhæð 28,3 milljarða króna.

Upplýsingar um einstakar deildir LSR 2016

A-deild LSR

Nafnávöxtun var 4,3% á árinu 2016 sem svarar til 2% hreinnar raunávöxtunar. Heildareignir A-deildar námu 497,7 milljörðum króna í lok árs 2016.

Í árslok 2016 var 62,1% af eignum A-deildar í skuldabréfum, þar af 42,0% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 13,5% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 16,9% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 7,5% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 18,1% í árslok.

Á árinu 2016 fengu 6.040 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá A-deild, samtals 4,9 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 24.575 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu, samtals að fjárhæð 24,8 milljarða króna.

Samkvæmt tryggingafræðilegu mati voru eignir A-deildar 104,4 milljarðar króna umfram áfallnar skuldbindingar eða 27,2%. Heildarstaða A-deildar var 20,6 milljarðar umfram skuldbindingar eða 2,8%.

B-deild LSR

Nafnávöxtun var 0,8% á árinu 2016 sem svarar til -1,5% hreinnar raunávöxtunar. Heildareignir B-deildar námu 208,7 milljörðum króna í lok árs 2016.

Verðbréfaeign deildarinnar í árslok 2016 skiptist þannig að 45,9% voru í skuldabréfum, þar af 26,1% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 11,2% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 39,3% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 3,6% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 40,9% í árslok.

Á árinu 2016 fengu 15.244 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá B-deild, samtals 38,2 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 2.683 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu, samtals að fjárhæð 2,1 milljarð króna.

Áfallin skuldbinding B-deildar í árslok 2016 var 761,7 milljarðar og hækkaði hún um 9,4% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 382,8 milljörðum króna af skuldbindingum B-deildar með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem deildin á sjálf að standa undir eru því 378,8 milljarðar króna. Endurmetin hrein eign sjóðsins, að frádregnum núvirtum framtíðarkostnaði, var 200,4 milljarðar króna í árslok skv. úttektinni. Munurinn á skuldbindingum og eignum sjóðsins er á ábyrgð ríkissjóðs.

Séreign LSR

Nafnávöxtun Leiðar I var -1,3% sem svarar til -3,4% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar II var 0,9% sem svarar til -1,3% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar III, sem er bundinn innlánsreikningur, var 4,5% á síðasta ári sem svarar til 2,3% hreinnar raunávöxtunar. Fjárfestingarleiðir Séreignar LSR eru með mismunandi eignasamsetningu og sveiflast ávöxtun þeirra því mismikið.

Heildareignir Séreignar LSR námu 14 milljörðum króna í árslok 2016 og jókst hrein eign um 641 milljón króna á milli ára eða 4,8%.

Verðbréfaeign Leiðar I í árslok 2016 skiptist þannig að 42,1% var í skuldabréfum, þar af 36,9% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 15,9% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 38,9% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 3,1% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 39,9% í árslok.

Verðbréfaeign Leiðar II um áramót var þannig að 57,1% var í skuldabréfum, þar af 48,3% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 9,7% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 23,8% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 9,4% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 26% í árslok.

Á árinu 2016 fengu 397 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá Séreign LSR samtals að fjárhæð 398 milljónir króna. Iðgjöld námu 1.355 milljónum króna á árinu 2016 en alls greiddu 3.066 sjóðfélagar að meðaltali iðgjald til deildarinnar á árinu.

Upplýsingar um starfsemi LSR og LH á árinu 2016