10% hrein raunávöxtun 2021 og fjárfestingartekjur aldrei meiri

07.04.2022

2021-hrein-eign


Hreinar fjárfestingartekjur LSR námu um 181 milljarði króna á árinu 2021, sem eru mestu fjárfestingartekjur á einu ári í sögu sjóðsins. Hrein raunávöxtun LSR var 10% á árinu og er þetta þriðja árið í röð sem raunávöxtun sjóðsins er 10% eða meiri. Síðastliðin 5 ár hefur raunávöxtun sjóðsins verið að meðaltali 8,3%. Í árslok nam hrein eign sjóðsins rétt um 1.347 milljörðum króna.

Þetta er meðal niðurstaðna ársreiknings LSR fyrir árið 2021, en stjórn sjóðsins undirritaði hann á fundi sínum þann 6. apríl. Þar kemur jafnframt fram að hrein raunávöxtun A-deildar LSR var 10,4%, B-deildar 9,3% og hjá Séreign var hrein raunávöxtun Leiðar I 10,3%, Leiðar II 5,8% og Leiðar III, sem er innlánsleið, -0,1%.


2021-lifeyrisgreidslur

76 milljarðar í lífeyrisgreiðslur

Lífeyrisþegar LSR voru að meðaltali 23.148 í hverjum mánuði á síðasta ári og námu heildarlífeyrisgreiðslur sjóðsins rúmlega 76 milljörðum króna. Lífeyrisgreiðslur sjóðsins jukust um nærri 7,4 milljarða milli ára. Sjóðfélagar sem greiddu mánaðarlega til LSR voru að jafnaði ríflega 30 þúsund á síðasta ári.

LSR er stærsti lífeyrissjóður landsins, en hreinar eignir hans eru rétt um 20% af heildareignum allra íslenskra lífeyrissjóða og nema tæpum 42% af vergri landsframleiðslu síðasta árs. Þá urðu þau tímamót á árinu að A-deild sjóðsins rauf 1.000 milljarða múrinn, en í árslok nam hrein eign deildarinnar um 1.024 milljörðum króna.


2021-verdbrefaeignHækkanir á hlutabréfamörkuðum

Góða ávöxtun ársins 2021 má að miklu leyti þakka góðu gengi á hlutabréfamörkuðum bæði hér heima og erlendis. Mest var ávöxtunin á innlendum hlutabréfamarkaði, en erlend hlutabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun á árinu. Lágt vaxtastig þýddi hins vegar að ávöxtun á skuldabréfamörkuðum var nokkuð minni. Í árslok var hlutfall erlendra eigna tæplega 43% af eignasafni LSR.

Hlutfall skuldabréfa og innlána fór lækkandi í eignasafni sjóðsins á árinu úr ríflega 52% í rúm 45%, meðal annars vegna þeirra miklu hækkana sem áttu sér stað á hlutabréfamörkuðum og endurspeglaðist í hækkun á virði hlutabréfa í safni LSR. Hlutfall skuldabréfa tryggðum með veði í fasteignum fór lækkandi í eignasafninu en hlutfall grænna og félagslegra skuldabréfa fór vaxandi og námu fjárfestingar sjóðsins í slíkum skuldabréfum 5,9 milljörðum kr. í níu mismunandi skuldabréfaútgáfum.

Tryggingafræðileg staða LSR var í ársreikningnum reiknuð í samræmi við breyttar forsendur reiknigrunns um lífslíkur sem fjármála- og efnahagsráðuneytið staðfesti við lok síðasta árs. Forsendurnar miðast við spá um hækkandi lífslíkur til framtíðar, sem leiðir til aukinna lífeyrisskuldbindinga umfram fyrri forsendur. Tryggingafræðileg staða A-deildar LSR miðað við þessar forsendur er -2,7%, en hefði annars verið 5,6% með óbreyttum forsendum.

Yfirlit yfir starfsemi LSR á árinu 2021 (PDF)

A-deild

Nafnávöxtun var 15,8% á árinu 2021 sem svarar til 10,4% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm ára var 8,1% og meðaltal síðustu tíu ára var 7,2%. Heildareignir A-deildar námu 1.024,4 milljörðum króna í lok árs 2021.

Verðbréfaeign deildarinnar skiptist þannig í árslok 2021 að 43,2% af eignum A-deildar voru í skuldabréfum, 16,1% í innlendum hlutabréfum og sjóðum, 38,5% í erlendum hlutabréfum og sjóðum og 2,3% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 43,4% í árslok.

Á árinu 2021 fengu að meðaltali 10.166 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá A-deild, samtals 13 milljarða kr. Að meðaltali greiddu 28.661 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar og námu iðgjöld á árinu samtals 38,4 milljörðum kr.

Ársreikningur A-deildar 2021

B-deild

Nafnávöxtun var 14,8% á árinu 2021 sem svarar til 9,3% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm ára var 9,1% og meðaltal síðustu tíu ára var 7,7%. Heildareignir B-deildar námu 297 milljörðum kr. í lok árs 2021.

Verðbréfaeign deildarinnar skiptist þannig í árslok 2021 að 37,7% af eignum B-deildar voru í skuldabréfum, 17,5% í innlendum hlutabréfum og sjóðum, 38,6% í erlendum hlutabréfum og sjóðum og 6,2% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 41,3% í árslok.

Á árinu 2021 fengu að meðaltali 17.948 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá B-deild, samtals 62,4 milljarða kr. Að meðaltali greiddu 1.234 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu og námu iðgjöld á árinu samtals 1,4 milljörðum kr.

Áfallin skuldbinding B-deildar í árslok 2021 var 1.082 ma.kr og hækkaði hún um 7,2% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 591,3 milljörðum kr. af skuldbindingum B-deildar með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem deildin á sjálf að standa undir eru því 490,8 milljarðar kr.

Endurmetin hrein eign sjóðsins, að frádregnu endurmati á verðbréfaeign, var 289,6 milljarðar kr. í árslok samkvæmt úttektinni. Fyrir þeim 201,2 milljörðum kr. sem upp á vantar til að fjármagna skuldbindingar sjóðsins að fullu á hann kröfu á ríkissjóð vegna bakábyrgðar.

Ársreikningur B-deildar 2021

Séreign

Nafnávöxtun Leiðar I var 15,7% sem svarar til 10,3% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar II var 11,0% sem svarar til 5,8% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar III, sem er bundinn innlánsreikningur, var 4,8% á síðasta ári sem svarar til -0,1% hreinnar raunávöxtunar. Heildareignir Séreignar námu 25,0 milljörðum kr. í árslok 2021 og jókst hrein eign um 3 milljarða kr. á milli ára eða 13,4%. Fjárfestingarleiðir Séreignar eru með mismunandi eignasamsetningu og sveiflast ávöxtun þeirra því mismikið.

Verðbréfaeign Leiðar I í árslok 2021 skiptist þannig að 33,8% voru í skuldabréfum, 18,3% í innlendum hlutabréfum og sjóðum, 46,0% í erlendum hlutabréfum og sjóðum og 1,9% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 46,3% í árslok.

Verðbréfaeign Leiðar II í árslok 2021 skiptist þannig að 60,5% voru í skuldabréfum, 12,7% í innlendum hlutabréfum og sjóðum, 22,5% í erlendum hlutabréfum og sjóðum og 4,3% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 22,5% í árslok.

Á árinu 2021 fengu að meðaltali 220 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá Séreign samtals að fjárhæð 638,4 milljónum kr. Iðgjöld námu rúmlega 1.238 milljónum kr. á árinu 2021 en alls greiddu 3.027 sjóðfélagar að meðaltali iðgjald til deildarinnar á árinu.

Ársreikningur Séreignar 2021